AKTIVITET 1
KREDSLØB

Løs opgaven Diagrammer 

Lav derefter et kredsløb af de materialer der ligger på bordet ved AKTIVITET 1.
Tegn et diagram over det kredsløb, I har lavet.
Få det godkendt af underviser og tag herefter et digitalt foto af kredsløbet og af diagrammet over jeres kredsløb.

AKTIVITET 2
STRØMFORBRUG

På cirklen skal I fordele de forskellige grupper af forbrug, ud fra hvad I mener, vi bruger i %.
Desuden skal I finde ud af hvad strømforbruget er på de elektriske materialer der er på de andre foto.
Læg et stykke papir med jeres resultater på fotografiet og tag digitale foto af jeres resultater. Husk også at skrive jeres navne på resultaterne.

AKTIVITET 3
STATISK ELEKTRICITET

Hvad er statisk elektricitet.
Lav forsøg med de materialer der ligger på bordet, og find ud af hvilke materialer der er mest positive og mest negative.