FIREHØJESKOLENS VANDHUL FORVANDLES TIL GENIAL “UNDERVISNINGS-HABITAT”

PROJEKTET ER OPGIVET PGA. FARE FOR “KLOAKVAND” OG OPSAMLINGSVAND FRA ET NÆRLIGGENDE RØR (ved dæksel nogle meter vest for vandhullet).
Det blev opdaget af en medarbejder fra HedeDanmark, som udtalte, at han ikke syntes, det var forsvarligt, at elever fik hænderne i potentielt meget urent vand.

LÆS VENLIGST OM ALT DET SPÆNDENDE MEN SPILDTE ARBEJDE HER:

En af Firehøjeskolens mange naturinteresserede elever (Anders i 8. klasse tv på foto) fik den supergode idé, at vi skulle få oprenset skolens lille forsømte og tilgroede vandhul. Skoleledelsen greb straks ideen og kontaktede Bo Levisen og Birthe Østergaard fra Vejle Kommune (th på foto). De kom hurtigt på besøg for at besigtige lokaliteten. Bo Levisen fastslog straks, at der er potentiale til en perfekt undervisningsplatform i naturfagene. Birthe Overgaard var helt enig, og gjorde os iøvrigt opmærksom på, at Vejle Kommune kører et projekt, hvor bl.a. skoler kan søge midler til naturforbedring.

NATURKVALITET

Vi har tidligere fundet både stor vandsalamander og forskellige vårfluelarver i vandhullet (i forbindelse med vores undervisningsprojekter). Disse arter fortæller ofte, at vand-kvaliteten så kan være helt ok. Desuden er der i det hele taget fokus på landets vådområder. Her er der nemlig ofte mange forskellige arter af både planter og dyr. Og ind imellem også ganske interessante arter. Derfor var Vejle Kommune helt med på, at vi sendte en ansøgning om dispensation (det skal man nemlig altid i forbindelse med oprensning af både små og store vandhuller) så vi kan få lov til at fjerne noget af bevoksningen og nogle af træerne.

STATUS SEPTEMBER 2017

Vi fik udarbejdet en ansøgning om dispensation og meget hurtigt en tilladelse retur . Vi fik desuden Bo Levisen til at love os, at han vil være behjælpelig, når vi skal til at rydde op i og omkring vandhullet. Bo er en stor kapacitet på områder der drejer sig om naturgenopretning, så vi er meget glade og stolte. Vi fik kontaktet en entreprenør og lige nu afventer vi at mødes alle sammen, for at få klarhed over, hvad der skal gøres og hvornår. Men under alle omstændigheder må vi ikke gå igang før efter den 15. september af hensyn til dyrene i vandet.

“NATUR OG STIPULJEN”  BETALER PROJEKTET

Vi sendte en ansøgning til Vejle Kommunes støtteordning til naturgenopretning “Natur og Stipuljen 2017”.   Kommunen synes ideen er rigtig fornuftig for både natur og undervisning og har derfor bevilliget penge til projektet. Nu har vi dermed midler til at få oprenset vandhullet og dets kanter, midler til at få bygget en lille bro som bliver uundværelig i naturundervisningen og forhåbentlig midler til at erstatte det fængselslignende høje stålhegn med et lille naturligt flethegn eller lignende.

Vi går en spændende tid i møde, når dette projekt påbegyndes i nærmeste fremtid. Vi følger det tæt i undervisningen, og vi fortæller gerne om det her på siden.


S I D S T E  N Y T
Mandag den 23-10 2017 afholder skolen et møde med entreprenør Niels Worm som vil stå for selve oprensningen af vandhullet.


SE EN OVERSIGT OVER OMRÅDET: Skitse af Firehøjeskolens vandhul


SE VORES ANSØGNING: Skrivelse til Vejle Kommune vedr. oprensning af sø
SE KOMMUNENS DISPENSATION: Dispensation til oprensning af vandhul, matr. nr. 26t, Eng elsholm Hgd., Nørup


SE EKSEMPLER PÅ VORES EGET UNDERVISNINGSMATERIALE:
Planternes vandoptagelse
Undervandsplanternes vandoptagelse
Guttation

Sidste opdatering er foretaget den 18-10-2018

PROJEKTET ER ALTSÅ OPGIVET PGA. FARE FOR “KLOAKVAND” OG OPSAMLINGSVAND FRA ET NÆRLIGGENDE RØR (se dæksel lidt vest for vandhullet).
Det blev opdaget af en medarbejder fra HedeDanmark, som udtalte, at han ikke syntes, det var forsvarligt, at elever fik hænderne i potentielt meget urent vand.