HVAD ER FONDER®s
“NATURVIDENSKABENS RØDE TRÅD”?


Det er et overblik over naturvidenskaben vist på en form så både de små elever i 3. klasse og eleverne i gymnasiet får større interesse og mere forståelse for de naturvidenskabelige emner og deres sammenhæng.
Samtidig vil det være den altid opdaterede geniale undervisningsplatform for både grundskoler og gymnasier.

SE PLAKATEN: NATURVIDENSKABENS RØDE TRÅD

HVAD ER FORMÅLET MED “NATURVIDENSKABENS RØDE TRÅD”?


at alle indenfor den naturvidenskabelige undervisning får overblik og nem adgang til relevant og altid opdateret naturfaglig materiale
at skabe langt større interesse for de naturvidenskabelige fag, så mange flere elever vælger en fremtid indenfor science

Desuden er det samtidig en “gammeldags” plakat som kan hænges op på væggen og en kommende interaktiv udgave af denne plakat.
Systemet integrerer de 10 grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser og forbinder altså en tråd fra indskolingen til universitetet.
Naturvidenskabens Røde Tråds platform udnytter dermed nyeste teknologi, aktuel forskning og eksemplariske fagdidaktiske indfaldsvinkler.

“NATURVIDENSKABENS RØDE TRÅD”
danner bro mellem folkeskolen og gymnasiet


Naturvidenskabens Røde Tråd inddrager begreber som bruges i Gymnasiet, så overgangen fra folkeskolen til 1. G eller 1. HTX bliver lettere for eleverne.

Firmaet Fonder® udvikler undervisningsmateriale, som gør det enklere for både underviser og elever at sætte sig ind i netop komplekse faglige emner. Det betyder eksempelvis, at underviserne ikke skal gennemlæse en masse materiale sideløbende med det materiale eleverne skal sætte sig ind i / sættes ind i.

Det betyder også, at underviserne i folkeskolen får et bedre overblik over elevernes fremtidige faglighed i naturvidenskabens verden.
Det altid opdaterede undervisningsmateriale bliver tilgængeligt via Naturvidenskabens Røde Tråds interaktive udgave.

NATURVIDENSKABENS RØDE TRÅD bliver altså både en plakat og en interaktiv platform som omdrejningspunktet for naturvidenskabelig undervisning i fremtiden.

INTERAKTIV “NATURVIDENSKABENS RØDE TRÅD” Mindmeister under udarbejdelse og dermed ikke “færdig” men klik og bliv begejstret.

ET UNDERVISNINGSEKSEMPEL FRA NATURVIDENSKABENS RØDE TRÅD
SOLENS STRÅLING er pt. denne pilot Mindmeister platform

LINK TIL naturvidenskabens-abc
LINK TIL BIG IDEAS

LINK TIL Anskuelsestavlernes didaktiske historie