SE PLAKATEN HER: NATURVIDENSKABENS RØDE TRÅD
INTERAKTIV “NATURVIDENSKABENS RØDE TRÅD” Mindmeister (under udarbejdelse og dermed ikke “færdig” men klik og bliv begejstret;-)

ET UNDERVISNINGSEKSEMPEL FRA NATURVIDENSKABENS RØDE TRÅD
SOLENS STRÅLING er pt. denne pilot Mindmeister platform


HVAD ER FONDER®s “NATURVIDENSKABENS RØDE TRÅD”?


Det er en altid opdateret undervisningsplatform (og en gammeldags plakat) som integrerer de 10 grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser se her og forbinder en tråd fra indskolingen til universitetet.
Denne platform udnytter dermed nyeste teknologi, aktuel forskning og eksemplariske fagdidaktiske indfaldsvinkler.
Platformens muligheder skitseres her:

ET EKSEMPEL PÅ UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FONDER®s “NATURVIDENSKABENS RØDE TRÅD”


Det materiale til emnet “Elektromagnetisk Stråling” der henvises til nedenfor, er brugt med succes i 8. klasse og 9. klasse på Firehøjeskolen Afd. Nørup i skoleåret 2019-2020 (Vejle Kommune).
Her er netop inddraget begreber som bruges i Gymnasiet, så overgangen fra folkeskolen til 1. G eller 1. HTX bliver et naturligt flow, akkurat som foreslået af både regeringer, fagfolk og Vejle Kommune.

Elektromagnetisk stråling er et komplekst emne som mange elever (også på gymnasieniveau) har svært ved at få et overblik over (det har mange undervisere i naturfagene iøvrigt også).

HVORFOR KAN ELEVER I 8.KLASSE FORSTÅ MATERIALE, SOM ER SVÆRT FOR GYMNASIEELEVER?
Firmaet Fonder® udvikler undervisningsmateriale, som gør det enklere for både underviser og elever at sætte sig ind i netop komplekse faglige emner. Det betyder eksempelvis, at underviserne ikke skal gennemlæse en masse materiale sideløbende med det materiale eleverne skal sætte sig / sættes ind i.

UNDERVISNINGSMATERIALE SOM FORBEDRES IGEN OG IGEN
Udgangspunktet for det faglige emne ELEKTROMAGNETISK STRÅLING er nemlig Mindmeisteren “Solens stråling” henvist til nedenfor.
Teksten til denne Mindmeister er blevet til i et samarbejde med eleverne og dermed forbedret undervejs i projektforløbet. Den er ikke færdigskrevet: den bliver vel aldrig færdig, fordi den er mulig at forbedre løbende (bemærk lige: sammen med brugerne = eleverne:-).

UNDERVISNINGSMATERIALE VI ER IGANG MED AT DESIGNE YDERLIGERE MATERIALE TIL
I samarbejde med bl.a. firmaet ExperiMentor udvikles understøttende materiale som forenkler læringen hos eleverne (og underviserne;-) se venligst eksemplet nedenfor: “Materiale til stråling”. Desuden er vi igang med at “opfinde” relevante laboratorieøvelser og -forsøg som er højrelevante for den obligatoriske tværfaglige naturvidenskabelig afgangsprøve i 9. klasse. Derudover arbejder vi desuden på at koble engineerings-materiale til alle de faglige emner.

KONKLUSION
I forbindelse med alle de faglige emner som er nævnt i “Naturvidensskabens røde tråd” vil der dermed være indbygget følgende LINK:
DEN NYESTE VIDEN OM ET EMNE/UNDEREMNE
DEN NETOP NU BEDSTE DEFINITION SKREVET SÅ ELEVERNE FORSTÅR DEN (ellers laves den øjeblikkeligt om!)
KOBLING MELLEM FAGLIGE TERMER (Elektromagnetisk stråling omhandler eksempelvis emner som fotosyntese (biologi), fotoner (fysik), forandringer (kemi, medicin, atomfysik)
BEMÆRK LIGE DET HER: alle andre undervisningsplatforme er forældet næsten inden de uploades. De er ofte udarbejdet af tidligere undervisere, det er ofte mange gange gentagelser af tidligere produktioners mere eller mindre uheldige formuleringer. Eleverne er typisk heller ikke direkte inddraget i materialets tilblivelse.

VI er aktuelle i selve “branchen” = hos kunderne (elever og undervisere): indehaveren af firmaet Fonder® arbejder på fuldtid med følgende klasser: 3. til 9. og udelukkende i fagene fysik/kemi, biologi og natur/teknologi, og samarbejder med tidligere elever / gymnasieelever og studerende. Vi er af den opfattelse, at vores undervisningsmateriale bliver langt bedre (det bedste) fordi eleverne netop er aktivt medvirkende! Og altså i en løbende proces……………. uden en deadline…………………………………………….

DEN NÆRMESTE FREMTID
Lige nu anvendes Mindmeisteren som platform for LINKS relateret Fonder®s “Naturvidenskabens Røde Tråd”. Det er muligt, fordi der ikke pt. er noget som helst kommercielt omdrejningspunkt (vi betaler selv, for den tid vi bruger på det her – der er INGEN indtægter (endnu!)). Vi er imidlertid igang med at finde samarbejdspartnere og fondsmidler til at få Fonder®s “Naturvidenskabens Røde Tråd” gjort interaktiv akkurat som Mindmeisteren nedenfor gør det. Det betyder, at vi arbejder på at få en hjemmeside koblet op på Fonder®s “Naturvidenskabens Røde Tråd” så alle de ideer, intentioner, visioner og forslag angivet i “Naturvidenskabens ABC” kan gå hånd i hånd med det undervisningsmateriale firmaet Fonder® udarbejder i tæt samarbejde med ExperiMentor, et forlag og kunderne = brugerne = skoleeleverne (der iøvrigt altid arbejder helt gratis) 🙂

NATURVIDENSKABENS RØDE TRÅD er altså både en plakat og en interaktiv platform  p.t. qua denne Mindmeister  som skitserer omdrejningspunktet for naturvidenskabelig undervisning i fremtiden (!)

TEORIEN BAG UNDERVISNINGSEKSEMPLET
SOLENS STRÅLING er pt. denne pilot platform

MODELLEN TILKNYTTET UNDERVISNINGSEKSEMPLET
Materiale til STRÅLING  er pt. hjemmelavet hands-on materiale udarbejdet med og af elever fra 8. klasse på Firehøjeskolen Afd. Nørup

STRÅLINGSBEVIS SKABELON TEST  (til eleven i stedet for slik:-D Bemærk venligst at alle elever har bestået;-)


LINK TIL naturvidenskabens-abc
LINK TIL BIG IDEAS

LINK TIL Anskuelsestavlernes didaktiske historie

Denne side er sidst redigeret 15-2-2021