Hvad er EDUCATION SESSIONS? LÆS HER hvis du ikke allerede har læst det 🙂

ORGANISMER er levende individer.
Encellede organismer er de mest simple i opbygning men ofte de mest avancerede i livsformer: fx bakterier
Flercellede organismer er komplekse i opbygningen i forhold til de encellede: fx en humlebi, et menneske, en plante


En bakterie er mere enkel end en humlebi

OVERDOMÆNE: BIOTA (LIV)

BIOTA

DOMÆNE: ARCHAEA (udtales [arkæa] )
DOMÆNE: BAKTERIER
DOMÆNE: EUKARYOTER

Denne inddeling skyldes kendskabet til og forskellene på cellernes indhold af RNA og DNA (proteiner) mm.

Foruden de LINK der henvises til nedenunder, skal følgende sider læses i
FONDERS NATURVIDENSKABELIGE OPSLAGSBOG:
AUTOTROFE ORGANISMER side 54 (½ side)
HETEROTROFE ORGANISMER side 55 (1/4 side)
RESPIRATION side 56 (1 side)
SYSTEMATIK mm side 58 (1/3 side)
OVERDOMÆNE: BIOTA side 58 (1/3 side)
DE 5 RIGER side 58 (1/3 side)
INDDELING AF LIV side 59 (3/4 side)

“MIKROPLAN”

På “mikroplan” ser vi udelukkende på de 2 overordnede slags celler, der danner grundlaget for al det liv, vi har her på Jorden: den prokaryotiske celle og den eukaryotiske celle.
Bakterier og Archaea´er har en prokaryotisk celle. Deres celler er ikke helt ens!
Eukaryoter har en eukaryotisk celle. Den findes som hhv. en plantecelle og en dyrecelle.

PROKARYOTISKE CELLER celler uden cellekerne (udarbejdes pt)
Bakteriecellen
Archaeacellen

EUKARYOTISKE CELLER celler med cellekerne (udarbejdes pt)
Plantecellen
Dyrecellen

CELLE-LÆRE ORDLISTE (udarbejdes pt)

“MAKROPLAN”

På “makroplan” ser vi på selve organismerne og på arterne. Vi ser, hvordan de er grupperet i forhold til hinanden, og vi stiller skarpt på ANIMALIA (dyreriget).
Bemærk venligst: de andre riger er under udarbejdelse og udgives her, så snart de er færdige 🙂
HUSK:
I forbindelse med naturforvaltning (REWILDING) taler vi om organismer, arter og økosystemer. I den forbindelse bruger vi disse ord:
FLORA der beskriver blomster og plantesamfund
FAUNA der beskriver dyr og dyresamfund
FUNGA der beskriver svampene (et forholdsvis nyt ord i forvaltningsregi 🙂 )

BAKTERIER (MONERA)
ENCELLEDE ORGANISMER (PROTISTA)
SVAMPE (FUNGI)
PLANTER (PLANTAE)
DYR (ANIMALIA)

DYR (ANIMALIA)

HVIRVELLØSE DYR = INVERTEBRATER ca. 29 RÆKKER (Phylum) SE EKSEMPLER HER
HEMICHORDATER kun 1 RÆKKE (Phylum)
CHORDATER (Dyr med rygstreng) kun 1 RÆKKE (Phylum)

BEMÆRK:
HVIRVELLØSE DYR er en OVERRÆKKE (Superphylum) med 29 RÆKKER
HEMICHORDATER har kun 1 RÆKKE
CHORDATER har også kun 1 RÆKKE hvor HVIRVELDYR udgør en UNDERRÆKKE (Subphylum)

Denne side er sidst opdateret 5-12-2021