KLIMAMØDE ONSDAG 23-2-2022 klokken 10.00 – 11.30
(Tilstede: Havekonsulent MT, Klimatovholder AN, og naturfagsvejlederen)
EMNE: Fondsansøgninger
Vi blev enige om
1) at lave et udkast til en fondsansøgning vedr. fase 1 jf. punkt 2 i “Samarbejdsaftale mellem Firehøjeskolen og Foreningen Firehøjes Vilde Byhave”
2) ligeledes at lave et udkast til Vejle Kommunes konkurrence med henblik på at vinde en præmie (penge) til “KLIMATOPMØDET” i maj jf. Vejle Kommunes skrivelse fra 21-2-2022. Dette fortrinsvis ved klimatovholderen Firehøjeskolen.
Vi aftalte desuden, at vi på næste møde snakker nærmere om brugen af de bede, skolen kan råde over – jf. vores opgave om klimamål for skolen og de udfærdigede planer for havens indretning i øvrigt (Havekonsulenten har disse tegninger).
På dette møde færdiggør vi sammen vores udkast med henblik på korrektur og godkendelse fra Firehøjeskolen.

MØDEDATO FOR NÆSTE MØDE: 10. marts klokken 12.00

Nu går det stærkt med projekt “vild klimahave” på Firehøjeskolen.
Se akvareller efter Mette Tellings ideer og skitser nedenfor:

I den kommende have opsættes et insekthotel med “indbygget” underetage til vigtige små insekter mm. (idé Mette Telling)
Der opsættes et effektivt bihotel (idé Mette Telling)

Der placeres en lille brændebunke med masser af “værelser” til vigtige jordlevende smådyr/overvintrende arter.
Efter skitse af Mette Telling

BEMÆRK:
Det er hensigten, at vi søger fondsmidler til også at afprøve disse ideer på andre skoler. Desuden vil vi søge midler til at udarbejde relevant IT værktøj, som både gør det mere enkelt for andre skoler at omlægge et lille stykke jord til en vild have – og som samtidig giver genialt, spændende og nemt tilgængeligt undervisningsmateriale til elevinddragelse både via faguddannede ansatte og vikarer.

SE EN PLANTEGNING AF FIREHØJESKOLENS KOMMENDE VILDE HAVE HER: PLAN A4

Symbolforklaringer indsættes først når plantegningen er godkendt 🙂


KRÆVER KODE: ARKIV