Nu går det stærkt med projekt “vild klimahave” på Firehøjeskolen.
Se akvareller efter Mette Tellings ideer og skitser nedenfor:

I den kommende have opsættes et insekthotel med “indbygget” underetage til vigtige små insekter mm. (idé Mette Telling)
Der opsættes et effektivt bihotel (idé Mette Telling)

Der placeres en lille brændebunke med masser af “værelser” til vigtige jordlevende smådyr/overvintrende arter.
Efter skitse af Mette Telling

BEMÆRK:
Det er hensigten, at vi søger fondsmidler til også at afprøve disse ideer på andre skoler. Desuden vil vi søge midler til at udarbejde relevant IT værktøj, som både gør det mere enkelt for andre skoler at omlægge et lille stykke jord til en vild have – og som samtidig giver genialt, spændende og nemt tilgængeligt undervisningsmateriale til elevinddragelse både via faguddannede ansatte og vikarer.

SE EN PLANTEGNING AF FIREHØJESKOLENS KOMMENDE VILDE HAVE HER: PLAN A4

Symbolforklaringer indsættes først når plantegningen er godkendt 🙂


KRÆVER KODE: ARKIV