PÅ FIREHØJESKOLEN 2021

Siden udarbejdes af Anette Fonder Nielsen telefon 28866227 (E-mail: fonder@mvb.net)
Den bliver løbende opdateret.
Anette er ansvarlig for faglokalet fysik/kemi.
Kommer nye undervisere til bliver de straks orienteret om sikkerhed og siden her.
Sidste opdatering 7-10-2021.

MØDER:

KEMIMØDE VIRTUELT MØDE TORSDAG 16-12-2021

VIGTIGT:

Arbejdstilsynet: ELEVER OG KEMIKALIER

Pr. 15-8-2021
Siden bliver løbende opdateret.!
Vi er kun 3 undervisere, der pt anvender FYSIK-KEMI LOKALET Afd. Nørup.
VORES SIKKERHEDSPROCEDURE:
Såfremt der skal bruges et stof uden at sikkerhedsdatabladet er lagt ind på siden her, kontaktes Anette Fonder Nielsen straks pr. telefon 28866227 eller via AULA (aflæses hver morgen klokken ca. 9.55) og sørger for, at databladet lægges på siden her. Viser det sig, at det pågældende stof er uhensigtsmæssig eller ulovligt at anvende på skolen, gives der straks besked herom.

Sikkerhedsdatablade FIREHØJESKOLENS KEMIKALIEBEHOLDNING A-Z 2021

Listen over kemikalier på Firehøjeskolen A-Z

A
Aluminiumchlorid 6xH2O FAST STOF
Ammoniumjern(III)-sulfat FAST STOF kaldes også “jern-alun”
J
Jern(II)chlorid FAST STOF
Jern(II)sulfat 7xH2O FAST STOF
K
Kaliumaluminiumsulfat anhydrat FAST STOF kaldes også “alun”
Kaliumchrom(III)sulfat FAST STOF
Kaliumferricyanid FAST STOF
Kaliumnatriumtartrat FAST STOF kaldes også “seignettesalt”
Kalkvand, mættet VÆSKE
Kobber(II)acetat FAST STOF
Kobber(II)sulfat FAST STOF kaldes også “blåsten” og “kobbervitriol”
M
Magnesiumsulfat FAST STOF kaldes også “epsomsalt”
N
Natriumchlorid FAST STOF “Køkkensalt” til opvaskemaskiner”
Natriumnitrat FAST STOF kaldes også “salpeter” og “Chilesalpeter”
Natriumsilicatopløsning VÆSKE
Natriumthiosulfat FAST STOF kaldes også “fixérsalt”
O
Oxalsyre 1 M VÆSKE
P
Phenolphthalein 0,5% VÆSKE
Phosphatreagens VÆSKE
S
Saltsyre 1M VÆSKE
Saltsyre 2M VÆSKE
Svovlsyre 1M VÆSKE

TURBOVÆKST FRA LIFE
Sikkerhedsdatablade modtaget 7-9-2021

Ammoniumnitrat LIFE
Ammoniumsulfat LIFE
Calciumcarbonat (marmor) LIFE
Calciumcarbonat (marmor) LIFE
Kaliumchlorid LIFE
Kaliumnitrat LIFE
Kobber LIFE
Natriumdihydrogenphosphat LIFE
Natriumnitrat LIFE
SDS_Saltsyre_1M LIFE
SDS KM1 DK CLP DA (ammoniakkat) LIFE
SDS_Kunstgoedning__perler__NPK___Fertilizer LIFESDS_Svovlsyre_1M_022019 LIFE
Zink stykker LIFE


ER DU I TVIVL OM, HVORVIDT ET STOF (KEMIKALIE) ELLER EN OPLØSNING MÅ ANVENDES AF ELEVER, SÅ LAV FORSØGET SELV!
Det er nemlig en jungle at finde ud af, om nogle af de stoffer og opløsninger vi tidligere har anvendt i undervisningen, er blevet “ulovlige”.


Klik her for hurtig LINK TIL SIKKERHEDSDATABLADE FOR UDVALGTE GRUNDSTOFFER

Link til oplysninger mv. fra Laboratoriet Fonderscience.com
Link til “Når klokken ringer” Opdateret 2018, opdateres igen 2023

OPRYDNING AF GAMLE KEMIKALIER
I sommerferien 2016 blev der brugt 2 uger (50 timer v/AFN) på at fjerne gamle ubrugelige kemikalier herunder kemikaliebeholdninger med ulæselig skrift. Der var faktisk temmelig rodet og ikke hensigtsmæssig opbevaring af kemikalier både i kemikalieskabet og på depotet til fysik-kemi lokalet. Ubrugeligt materiale blev derefter fjernet af Jørgen (Kommunekemi).
Samtidig blev de mest brugte kemikalier i kemiskabet opdateret med korrekt label.
KORREKTE ETIKETTER
Det viste sig, at vores etiketter alligevel ikke helt fulgte reglerne. Derfor bestilte den daværende sikkerhedsrepræsentant (MH) et program til at gøre dette korrekt. Vi fik online undervisning af firmaet i ca. 3 timer (vist nok firmaet ECOLAB?), men reglerne blev igen ændret (og andet?) og derfor skulle vi afvente ny procedure (8 timer v/AFN).
Det blev aldrig til noget SÅ: jeg fik efterhånden (så vidt jeg var orienteret) sat korrekt labels på de kemikalier vi brugte i undervisningen. Jeg var derfor sikker på, at de flasker og glas med indhold, som eleverne havde med at gøre, var helt ok både materialemæssigt og mht. label.!
Resten blev sat bagest i kemikalieskabet (jeg kunne ikke helt finde ud af, hvordan disse kemikalier skulle mærkes korrekt, jeg kunne altså heller ikke bare smide dem til kommunekemi!)
I juni måned 2020 kom der igen skærpede krav. Det betød, at nu skulle alt ULOVLIGT “kemi” fjernes fra skolens matrikel og resten påsættes korrekte etiketter. Med hjælp fra en kemichef i Arbejdstilsynet (at.dk) fik jeg efterhånden udrangeret alle uhensigtsmæssige / ulovlige kemikalier på skolens matrikel og fik de kemikalier, der er ok i skolens kemiskab, opdateret med korrekte etiketter, og Kim fjerner al det brugte og ubrugelige kemikalieaffald. Desuden fik jeg sat korrekte skilte mm. op, så jeg nu er sikker på, at alt i kemi-fysik lokalet er helt ok. mht. sikkerheden (12 timer v/AFN).

TIDSFORBRUG IØVRIGT
Sikkerhedsdatablade-siden her er udarbejdet i sommerferien 2021 (3 timer).
De første sikkerhedsdatablade er indsat august 2021 (2 timer).
Life “Turbovækst” sikkerhedsdatablade er indsat 7-9-2021 (1 time).
Listen over kemikaliebeholdning pr. 1 august 2021 (5 timer) er pt. på vej her på siden.
Vigtige og meget brugbare sikkerhedsmæssige oplysninger til kemikaliebeholdningen 2-10-2021 (2 timer)