https://vimeo.com/335401524    Odder
https://vimeo.com/335712967     Blod

SPIL OVERSIGT

FONDERS NATURVIDENSKABELIGE SPIL – læring på den geniale måde

Undervisningsmateriale 2018

PERMEABILITET:

https://drive.google.com/file/d/1NtIm93bGVYz3oTx8QcX_w64te9AgxUBx/view?usp=sharing

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL
3. – 6. klasse
7. – 9. klasse

VANDRENSNINGSANLÆG fra ØKOLARIET i Vejle: 

Filmen er på vej

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL
3. – 6. klasse
7. – 9. klasse

ELEKTROMAGNETISK STRÅLING planche er under udarbejdelse maj 2019

UV-LYS 

 

 


FONDER 3-D model af Det Periodiske System 3D

FONDERS NATURVIDENSKABELIGE SPIL – læring på den geniale måde

BYG ET VANDMOLEKYLE
BYG ET METAN-MOLEKYLE

 

 

 

 

FONDER´s  G R U N D L Æ G G E N D E  V I D E N se venligst eksempler her

ALLE EMNERNE: NATURVIDENSKAB Emneoversigt TABEL

 

Eksempel på undervisningsmateriale samt undervisningsdifferentiering:

5 RIGER

BIOTA og VIRUS Inddeling

FELTUNDERSØGELSE Dunhammer 2016

Undervandsplanternes vandoptagelse

Planternes vandoptagelse

Guttation

Planternes næringsstofoptagelse

Illustrationer-mm-til-feltundersøgelser.pdf

GRUNDSTOFFER

INDIKATORER

M A N U A L E R

BRINTBILEN


VIDEO SKESTORK

https://mm.tt/1274174267?t=GzFaDibewz