VIGTIGT KODET INDHOLD

Den hemmelige udfordringINDHOLD

Undervisningsmateriale til udskolingen og gymnasiet fra Fonder®
Små undervisningsfilm fra Fonder®

Materialet er udarbejdet af og tilhører firmaet FONDER® men kan eventuelt benyttes til undervisningsbrug: få en tilladelse på telefon 28866227.

Se eksempler på de spil der anvendes via fonderscience.com


HVEM ER VI?

Hjemmesiden fonderscience.com tilhører firmaet Fonder.

Fonder er et lille kvalitetsbevidst firma med 3 fokuspunkter:
UNDERVISNING, NATURVIDENSKABELIG INFORMATION og NATUREN

UDGIVELSER


De sidste 10 år har firmaet arbejdet med at udvikle, designe og udgive undervisningsmateriale i de naturvidenskabelige fag for de ældste elever i grundskolen og for gymnasieelever.
I samarbejde med især Fysikforlaget og Fysik og Kemilærerforeningen (København) er en plakatserie netop udgivet: særdeles velegnet som baggrundsmateriale til især grundskoleunderviserne og perfekt som undervisningsmateriale til  gymnasieklasser se venligst her.

P.t. arbejder vi på at udgive Fonders Naturvidenskabelige Formelsamling. Det bliver et værktøj alle i udskolingsklasserne og gymnasierne kan få gavn af se mere her.

Desuden arbejder vi på at få udgivet et undervisningskoncept som inddrager det bedste fra “det gamle brætspil” og den nyeste teknologi via Internettet se venligst her og her samt yderligere information her.

Siden 2015 har vi fortrinsvis brugt Fonders undervisningsmateriale i fagene fysik-kemi og biologi på Firehøjeskolen afd. Nørup. Eksamensresultaterne i den fælles prøve for naturfagene har hvert år imponeret alle. Sommereksamen i juni 2019 landede fx. med et gennemsnit på hhv. 9,5 og 10,4 for de to 9 klasser.


HVER UNDERVISER sin hjemmeside – et konstruktivt (fremtids-)forslag der virker:

SE VENLIGST HER


GRUNDSTOFFERNES FORDELING