UNDERVISNINGSMATERIALE FORTRINSVIS TIL UDSKOLINGEN og GYMNASIET


EMNERNE herunder følger overskrifterne i
NATURVIDENSKABENS RØDE TRÅD  © FONDER®

INTERAKTIV “NATURVIDENSKABENS RØDE TRÅD” Mindmeister (under udarbejdelse og dermed ikke “færdig” men klik og bliv begejstret;-)


EMNE: VEKSELVIRKNING

GRAVITON
Magnetfelt og atmosfære
Solens lys er EMS 1 A4 illustration om elektromagnetisk stråling
LYS og LYD samt BØLGELÆNGDER med svar 2 A4 sider med facts om emnerne
SOLENS STRÅLING  MINDMEISTER om elektromagnetisk stråling med mere

De 4 fundamentalkræfter -et handmade skema 1 A5 side GYMNASIENIVEAU

FARVEOPFATTELSE:

Vi “ser” forskelligt! En printer “ser” den orange farve (til venstre), men den kan menneskeøjet ikke opfatte: vi ser foto til højre.VIST TIL 8.X og 8.Y 28-11-2018

EMNE: ATOMER og MOLEKYLER

ATOMET 1 A4 side som viser atomets opbygning
TUNGT VAND og hydrogen 1 A4 side med en forklaring om de 3 H-atomer  FACIT
BYG et vandmolekyle LINK til en side om hvordan det bygges vist med en lille videosekvens
BYG et metanmolekyle  LINK til en side om hvordan det bygges vist med en lille videosekvens
DET PERIODISKE SYSTEM 1. DEL    Dette er en kort pp-udgave: Hvad viser systemet?
DET PERIODISKE SYSTEM 1. DEL    Dette er en kort pdf-udgave: Hvad viser systemet?
METALLER 1 A3 side med korte forklaringer og definitioner

Kemi

KEMISKE BINDINGER 1 A3 side med et overskueligt skema
INDIKATORER 1 A3 side med korte forklaringer
SYRER og BASER 1 A3 side med korte forklaringer
Ioner 1 A4 side med korte præcise forklaringer
Ioner LISTE A til Z 1A4 side med ion-navne og formler

Fysik

TRYK Fonder-info 1 A4 side med fagudtryk
Dykkersyge 1 A4 side med korte forklaringer


EMNE: ENERGI

ENERGI 1 A4 side med facts
RESSOURCE-FORBRUG 1 A4 side om el-, varme- og vandforbrug
RESSOURCE-FAKTA vindmøller 1 A4 side om vindmøller
DANNELSE AF BIOGAS Kort tekst samt LINKS til nogle spændende sider om biogas

GEOTERMISK VARME PowerPoint
GEOTERMISK VARME.pdf


EMNE: FOTOSYNTESE og RESPIRATION

FOTOSYNTESE og RESPIRATION Nemt at forstå og simple illustrationer og formler samlet i 9 “dias”
Respiration FACTS på 1 A4 side
Solen og fotosyntese 1 A4 illustration om solen og fotosyntesen
KLOROFYL 1 A4 side om molekylet herunder facts og formel


EMNE: ØKOSYSTEMER

ØKOLOGI ORDLISTE


EMNE: PROCARYOTER, EUCARYOTER og FLERCELLEDE ORGANISMER

PROCARYOTER 1 A4 side om archaebakterier og eubakterier
EUCARYOTER 1 A4 side om plante- og dyreceller

5 RIGER  1 A4 side med de 5 riger (Natur og teknologi)
BIOTA og VIRUS 1 A4 side med et overskueligt skema over de 5 riger samt virus
METAN BAKTERIER 1 A4 side med konkrete facts om archaebakterier især metanbakterier
VERTEBRATER 1 A4 side med illustrationer og facts
BIOTA/liv  MINDMEISTER om organismerne og deres inddeling samt definitioner af fagbegreber mm.

Systematik og klassifikation

Hvirvelløse dyr 1 A3 side med information om de 29 RÆKKER (Latin: phylum)
Hvirveldyr 1 A3 side med RÆKKEN CHORDATER (Den eneste række (phylum) når vi taler om hvirveldyr)

Klassifikation Liste = taksonomisk inddeling

Art

En lille film om ISFUGL BEMÆRK: den er ikke produceret af fonderscience.com! Den er fra DOF.
Den lille smukke film viser en art: isfuglen og denne arts levevis og krav til levesteder. Den varer 2,38 minutter.
Vi benytter den ofte til at introducere begrebet “art” i undervisningen.

Planter

Planternes vandoptagelse 1 A4 side om hvordan planter optager vand
Undervandsplanternes vandoptagelse 1 A4 side om hvordan planter i vand optager vand
Planternes næringsstofoptagelse 1 A4 side om planternes behov for og optagelse af ioner
Planternes næringsstoffer  ca. 1 A4 side + illustrationer
Guttation 1 A4 side om det spændende fænomen, som planter udviser, hvis de har det godt / har nok vand


EMNE: NATUR, MENNESKER og SAMFUND PÅVIRKER HINANDEN

NITROGEN OMSÆTNINGEN

PLAST MINDMEISTER om plastik samt definitioner af fagbegreber mm
TERMOPLASTIC 1 A3 plakat som gør det nemt at forstå både kemisk og produktionsmæssigt

LANDBRUG og NATURGENOPRETNING 10 spørgsmål og FACIT

LINKS TIL EMNET PLAST (inspireret af en skøn elev i 7.X 2020-2021)FELTARBEJDE

FELTUNDERSØGELSE Dunhammer 2016
Illustrationer-mm-til-feltundersøgelser.pdf

LABORATORIEUNDERSØGELSER

SALTVAND eller FERSKVAND
SALINITET

MANUALER

BRINTBILEN
https://www.fischertechnik.de/en/service/elearning/playing/h2fuelcellcar