GENETIK ORDLISTE
GENETIK SPILLET og samtidig en genial oversigt 🙂

TEGNING: FRA KROMOSOM TIL BASE
TEGNING: DNA mRNA tRNA

Dette link er kun til gymnasieelever (og andre interesserede):
DEN GENETISKE KODE – oversigt bemærk venligst den er på 2 A4-sider

VIGTIGE FACTS og et godt overblik:

CELLER

Mennesket er opbygget af 100.000.000.000.000 = 100 billioner celler
En bakterie er opbygget af en eneste celle = 1 celle

DNA-molekyler indeholder opskriften på, hvilken organisme der skal dannes – og hvordan!
DNA-molekylerne er i cellerne.
ALLE LEVENDE ORGANISMER HAR DERFOR SAMME GRUNDLÆGGENDE UDGANGSMATERIALE nemlig DNA-molekyler.

Celler er opbygget efter én af disse 3 forskellige skabeloner:
1. Skabelonen for bakterieceller har fx. ingen cellekerne og dermed frit DNA: BAKTERIER
2. Skabelonen for planteceller har fx. grønkorn: ALGER og GRØNNE PLANTER
3. Skabelonen for dyreceller har fx. ingen grønkorn: ENCELLEDE DYR og FLERCELLEDE DYR

SE BAKTERIECELLEN HER
SE PLANTECELLEN og DYRECELLEN HER

MENNESKECELLER
Alle menneskeceller er opbygget efter skabelonen DYRECELLER.
Dyreceller kan imidlertid være meget forskellige alt afhængig af om det er:
HUDCELLER (har typisk en solid overflade)
MUSKELCELLER (kan fx. trække sig sammen)
BLODCELLER (den mindste celle i mennesket: kun ca. 0,0007 cm. i diameter)
NERVECELLER (kan være 1 meter lang hos mennesket)
HJERTECELLER (der findes 3 forskellige slags hjerteceller)
KØNSCELLER (har kun ½ DNA i forhold til de andre celler)
Bemærk lige at der findes mange flere slags celler i mennesket. Der er over 200 forskellige
men altså: alle cellerne i et menneske er bygget over skabelonen DYRECELLEN!

DNA molekylerne er i vores cellers CELLEKERNE.

CELLEKERNEN
DNA i cellekernen:

Et DNA-molekyle er sammenrullet, så det fylder mindst muligt. Det er viklet om nogle specielle proteiner (histoner). Det sammenrullede DNA rundt om proteinerne kaldes et kromosom (klik på kromosomet herunder og se det rullet op).
Der er 46 kromosomer – og dermed 46 forskellige DNA-molekyler – i en menneskecelle (undtagen kønscellen: her er kun ½ antal altså 23 kromosomer – og dermed kun 23 forskellige DNA-molekyler).
23 kromosomer har vi arvet fra vores mor og
23 kromosomer har vi arvet fra vores far.
I en celles cellekerne er der i alt ca. 2 meter DNA-molekyler, ca. 25.000 gener og 6 millioner basepar (det halve i kønscellen). Et gen består typisk af 500-2.000 basepar.
2 meter DNA-molekyler er altså fordelt i 46 kromosomer.
Menneskets kønsceller indeholder kun 23 kromosomer og dermed ca. 1 meter DNA.

…….HERFRA OG TIL MÅNEN og lidt længere i ET menneske!
Hvis vi lægger alle DNA-molekyler (ca. 2 meter fra hver celles cellekerne) fra et menneskes ca. 100.000.000.000 cellers cellekerne i forlængelse af hinanden, så vil DNA-molekylerne mindst nå til Månen!

Der er ca. 380.000 km til Månen.
Det er da tankevækkende, ikke?

UNDERVISNINGSMATERIALE