Atomets elektroner er i spil, når der dannes kemiske forbindelser.

Vand er en kemisk forbindelse.
Vand består af HYDROGEN og OXYGEN:

HYDROGEN VIL GERNE HAVE DEN YDERSTE SKAL FYLDT OP. Den har en elektron. Den mangler derfor kun 1 elektron for at få 2 elektroner (som ædelgassen HELIUM)
OXYGEN VIL GERNE HAVE DEN YDERSTE SKAL FYLDT OP. Den har 6 elektroner. Altså mangler den 2 elektroner, så den har 8 ligesom ædelgasserne (Det er kun ædelgassen Helium der kun har 2 elektroner i den yderste = eneste skal).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis HYDROGEN og OXYGEN går sammen, hvor mange elektroner vil der så være i yderste skal ?
Hydrogen har 1 og oxygen har 6 elektroner.
Tilsammen vil de have 7 elektroner. Det er altså 1 elektron for lidt.
Men hvis nu 2 HYDROGEN-ATOMER og 1 OXYGEN-ATOM går sammen?

BINGO:

HYDROGEN-ATOMERNE HAR 2 ELEKTRONER (som Helium). OXYGEN-ATOMET HAR 8 ELEKTRONER (som de andre ædelgasser).

 

Når et vandmolekyle dannes, deler et OXYGEN-ATOM to elektroner med to HYDROGEN-ATOMER.
På den måde får hvert HYDROGEN-ATOM 2 elektroner i den yderste (og eneste) skal.
OXYGEN-ATOMET har selv 6 elektroner i den yderste skal. Den deler 2 elektroner med de to HYDROGEN-ATOMER. På den måde får OXYGEN-ATOMET 8 elektroner i sin yderste skal.

Når en model af et vandmolekyle skal bygges, repræsenterer den grå pind et elektronpar (altså 2 elektroner).
Det betyder, at et vandmolekyle derfor består af et rødt OXYGEN-ATOM bundet til 2 hvide HYDROGEN-ATOMER med 2 grå pinde.

Sådan bygges et  VAND-MOLEKYLE:

 

 

Læs om METAN-MOLEKYLET

Sådan bygges et metan-molekyle: