Kort om processer som danner biogas:

Dødt organisk stof danner fødegrundlag for anaerobe bakterier.
Bakterierne omsætter dermed det organiske materiale som til sidst udelukkende består af gasserne METAN CH4 og CARBONDIOXID CO2 samt noget uomsætteligt materiale (det anvendes som gødning).

BIOGAS
er altså ca:
65 % CH4   SE METAN HER
35 % CO2
en lille bitte smule H2 og N2

BIOGAS DANNES NATURLIGT:
♦  i sumpede områder (her kaldes det sumpgas”) SE FOTO HERUNDER
♦  dybt nede i havbunden
♦  i tarmkanalen hos dyr (drøvtyggere)
♦  i de gammeldags “lossepladser”

BIOGAS DANNES I ET BIOGASANLÆG:
♦  af slam fra et rensningsanlæg
♦  af gylle fra svin
♦  af alje fra svin
♦  af kø-gødning mm
♦  af organisk husholdningsaffald
♦  af slagteriaffald
♦  af mejeriaffald
♦  af alger se: alger i biogasanlæg

 

en eller flere af de emner der er nævnt ovenfor ledes til en beholder, hvor bakterier nedbryder materialet i forbindelse med deres respirations-processer. ET STORT BIOGASANLÆG SES HERUNDER

Hvad er anaerob nedbrydning ?

det er den proces, hvor bakterier spiser især organisk materiale i en “spisestue” uden ilt:-)
“Spisestuen” kan være et område dybt nede i havet, eller “spisestuen” kan være en beholder i et biogasanlæg, se venligst teksten ovenfor.
Det interessante og spændende er, at bakterierne lever i et område, hvor der slet ikke er ilt tilstede.
Nogle af disse bakterier lever af en eller flere af disse organiske stoffer:
◊ proteiner
◊ kulhydrater
◊ fedtstoffer = lipider
◊ alkohol
Andre bakterier i samme “iltfrie spisestue” lever af restprodukterne fra ovennævnte bakteriers måltid. Det gælder f.eks. metanbakterier. Se den spændende artikel om: METAN BAKTERIER.

Den anaerobe nedbrydning af organisk materiale er dermed et mega smart samspil mellem forskellige bakteriegrupper med forskellig “smag” og dermed præference for forskellige fødekilder. Slutproduktet af dette geniale samspil/samarbejde er især: BIOGAS