PROJEKT HJERTESTARTER BIOLOGI (Krop og sundhed)

FORMÅL:
Med hjertet som udgangspunkt indgår alle 3 kompetenceområder.
Herudover skal specielt nævnes, at eleverne får lært at bruge en hjertestarter og i videooptagelse skal de i grupper på 3 optage forløbet. Derfor er kommunikationsformen med inddragelse af video i fokus. Denne film indgår som en del af evalueringen. Sekundært er emnerne kost og motion indgået i projektforløbet.

UNDERVISNINGSMATERIALE:
FILM OM BLODCELLER (ca. 1½ minut): https://vimeo.com/335712967
Svarark til film om BLODCELLER

Hjerte starter UNDERVISNINGSMATERIALET
GYLDENDAL BIOLOGI FORLØB: https://biologi.gyldendal.dk/forloeb/menneske-og-sundhed/hjerte-kredsloeb-og-traening

EVALUERING:

HJERTE STARTER 10 spørgsmål til filmen
HJERTE STARTER 10 spørgsmål til filmen FACIT

 PROJEKT ARTER OG NATURFORVALTNING BIOLOGI (Evolution og anvendelse af naturgrundlaget)

FORMÅL:
Eleverne får stadfæstet artskendskabet og artsproblematikken. Med fugle som udgangspunkt får eleverne viden om morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger. Interessemodsætninger og (over)udnyttelse af naturgrundlaget indgår i projektet.

UNDERVISNINGSMATERIALE:
ARTSKENDSKAB:  https://biologi.gyldendal.dk/Indgange/Forloeb/Livets_udvikling/Nye_arter/Forloebet/Hvad_er_en_art.aspx
ØKOLOGI, BIOTOPER og KREDSLØB: https://biologi.gyldendal.dk/Indgange/Forloeb/oekologi_og_biotoper_land/naturens_kredsloeb.aspx
FUGLEOPLYSNINGER mm:
http://www.dof.dk/ og arterne beskrives her
Definitioner: Trækfugl standfugl
Jagttider
Fredning af fugle

EVALUERING:
Eleverne præsenterede deres materiale som klasseundervisning og gav hinanden feedback på præsentationerne.PROJEKT “NATURVIDENSKABENS RØDE TRÅD” BEGYNDELSEN FYSIK/KEMI (Partikler, bølger, stråling og Universet)

I skoleåret 2019-2020 er al undervisning i fysik/kemi og biologi centreret omkring NATURVIDENSKABENS RØDE TRÅD (copyright Fonder®) og dermed de 10 grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser
Formålet med denne indfaldsvinkel til undervisningen er især at styrke elevernes forståelse for både fagenes og emnernes sammenhæng. Konkret for dette projekts vedkommende har det drejet sig om at repetere atomer og molekyler samt de stof- og vekselvirkningspartikler der indgår i atomet og at snakke lidt om Big Bang og Universet.
Undervisningsmaterialet har fortrinsvis været siderne her,
Gyldendal https://fysik-kemi.gyldendal.dk/forloeb/grundstoffer-og-kemiske-forbindelser,
relevante virtuelle laboratorieøvelser se her
samt

Lyden af Big Bang de første sekunder af filmen (til 760.000 år efter Universets “fødsel”:-) Filmen varer 1.28 min.

https://www.youtube.com/watch?v=l4zaMSlcacI  Sorte Huller
Ca. 4 min. Helt fantastisk flot animation som gør det nemt at forstå “Sorte Huller”.

 RENT VAND Drikkevands-dannelse i Danmark

CO2 og METAN FILM (genvej her )