Hjemmesiden fonderscience.com tilhører firmaet Fonder.

Fonder er et lille kvalitetsbevidst firma med 3 fokuspunkter:
UNDERVISNING, NATURVIDENSKABELIG INFORMATION og NATUREN

Anette Fonder Nielsen står bag og er
uddannet biolog fra Aarhus Universitet (bevis: Naturvidenskabelig kandidateksamen)
med pædagogikum for gymnasielærere (bevis: Undervisningsministeriet PÆDAGOGIKUM) samt
en efteruddannelse som Miljøadministrator (bevis: Miljøadministrator)
og uddannet Naturfagsvejleder i 2019 (beviset er på vej).
Udtalelse Aarhus Universitet
CV 2019

UDGIVELSER


De sidste 10 år har firmaet arbejdet med at udvikle, designe og udgive undervisningsmateriale i de naturvidenskabelige fag for de ældste elever i grundskolen og for gymnasieelever.
I samarbejde med især Fysikforlaget og Fysik og Kemilærerforeningen (København) er en plakatserie netop udgivet: særdeles velegnet som baggrundsmateriale til især grundskoleunderviserne og perfekt som undervisningsmateriale til  gymnasieklasser se venligst her.

P.t. arbejder vi på at udgive Fonders Naturvidenskabelige Formelsamling. Det bliver et værktøj alle i udskolingsklasserne og gymnasierne får gavn af se mere her.

Desuden arbejder vi på at få udgivet et undervisningskoncept som inddrager det bedste fra “det gamle brætspil” og den nyeste teknologi via Internettet se venligst her og her samt yderligere information her.

Siden 2015 har vi fortrinsvis brugt Fonders undervisningsmateriale i fagene fysik-kemi og biologi på Firehøjeskolen afd. Nørup. Eksamensresultaterne i den fælles prøve for naturfagene har hvert år imponeret alle. Sommereksamen i juni 2019 landede fx. med et gennemsnit på hhv. 9,5 og 10,4 for de to 9 klasser.

HVER UNDERVISER sin hjemmeside – et konstruktivt (fremtids-)forslag der virker:


SE VENLIGST HER