Materialet er udarbejdet af Matilde (Vandel) matixxx@vejle.dk og Anette anet3630@vejle.dk (Nørup) eller find os på AULA.
Den 27-2-2020 begyndte vi at udtænke planer for “NATURFAGSDAGE” på de to matrikler.
Det er hensigten, at disse dage skal skemalægges (2 dage på hver matrikel pr. skoleår) og det er vores vision, at gøre disse to dage spændende og samtidig særdeles enkle at tilgå for vores kollegaer.
Med andre ord: Matilde og Anette arbejder sammen for at tage den største del af arbejdet med både planlægningen og udførelsen af disse to fantastiske fagdag:-)

BAGRUND

MØDEREFERATER
MØDEBESLUTNINGER

FORSLAG TIL EMNER
FORSLAG TIL UNDERVISNINGSMATERIALE

SPECIELT VANDEL
SPECIELT NØRUP

VIGTIGE LINKS