EKSAMENSKRAV 9. KLASSE (både skriftligt og mundtligt/praktisk): 

ELEKTRICITET

FORSØGSAKTIVITET: ELEKTRISK LEDER ELLER ISOLATOR

Forsøg og aktiviteter
EFFEKT