LABORATORIEUNDERSØGELSER:
SALTVAND eller FERSKVAND

TEORI:
Påvisning af NaCl

TIPS:
SALINITET