Siden er påbegyndt i juli 2020 og opdateres løbende. Siden er sidst blevet opdateret JANUAR 2021.

Årsplanen for 4.- 5. – og 6. klasse tilrettelægges efter følgende: NATURVIDENSKAB Emneoversigt 2.-4.-6. klassetrin
Årsplanen for 7.- 8. og 9. klasse tilrettelægges tværfagligt og efter følgende faglige målsætninger: NATURVIDENSKAB Faglig emneoversigt

GENERELT OM ÅRSPLANER

Årsplaner er (blevet?) noget alle bruger meget tid på at udfærdige og næsten ingen bruger tid på at læse dem eller sætte sig ind i dem. Det ved jeg, fordi INGEN har læst de årsplaner, jeg har udgivet.
Mine “årsplaner” indgår nu i selve i undervisningen og bruges dermed både af eleverne og undertegnede. Desuden udgør mine “årsplaner” det materiale, vi skal indberette til Undervisningsministeriet. På den måde sparer jeg en masse tid, som jeg så kan bruge til konkret undervisning:-)

Jeg synes nemlig, at tiden er for kostbar til at udarbejde overflødigt materiale. Erfaringsmæssigt er “almindelige” årsplaner besværlige, fordi de næsten altid skal laves om i et eller andet omfang. Derfor har firmaet Fonder udarbejdet en rød tråd som omdrejningspunkt for undervisningen fra 3. klasse til 3.G. Denne røde tråd fungerer også som en ÅRSPLAN. Flere regeringer samt Vejle Kommune har netop ønsket, at der kommer et naturligt flow i den naturvidenskabelige undervisning fra børnehaven til universiteterne. Desuden er denne røde tråd blevet en realitet, fordi undervisningen i naturfagene har manglet en sammenhæng, som gør det nemmere og mere spændende for elever at lære de mange emner og begreber, der hører til de naturvidenskabelige fag.

FIREHØJESKOLENS NATURVIDENSKABELIGE ÅRSPLANER

Alle klasserne i natur & teknologi, fysik-kemi og biologi følger derfor denne plan: NATURVIDENSKABENS RØDE TRÅD.

Læs mere om Naturvidenskabens Røde Tråd.
På siden her opdateres løbende hvilke materialer vi bruger for at følge årsplanen = den røde tråd. På den måde kan alle interesserede få et indblik i, hvad eleverne lærer og se hvilke fagdidaktiske metoder læringen anvender. De rigtig interesserede samt selvfølgelig eleverne kan desuden se, hvad de enkelte timer indeholder her.
I undervisningen er udgangspunktet Fonders Naturvidenskabelige Opslagsbog (se mere her) og Naturvidenskabens ABC (se mere her).

4. – 5. KLASSE

Flere oplysninger er på vej

6. KLASSE

Flere oplysninger er på vej

UDSKOLINGSKLASSERNE

AUGUST
Udskolingsklasserne starter med det fællesfaglige emne “OPBYGNING”
Det er Den Røde Tråds ATOMER, MOLEKYLER, RNA og DNA mm
Det er især den grundlæggende naturvidenskabelig erkendelse nr. 7 (og lidt nr. 5)
LINK TIL RELEVANT MATERIALE:
FILM Grundstoffer
VIRTUELLE LAB. FORSØG (Phet Colerado): Byg et atom og Byg et molekyle

EVALUERINGSMATERIALE:
(er undervisningen ok? eller er der for lidt læring? ALTSÅ kan underviseren gøre det bedre mon?)
GRUNDSTOFFER og ATOMER


SEPTEMBER – OKTOBER
Det fællesfaglige emne er “LIVET”
Det er den røde tråds FLERCELLEDE ORGANISMER mm og UNIVERSET
Det er især den grundlæggende naturvidenskabelig erkendelse nr. 5 og nr. 6.
LINK TIL RELEVANT MATERIALE:
CFU film:
Menneske – din indre fisk
Menneske – dit indre krybdyr
Menneske – din indre abe
Vært er palæontologen Neil Shubin

Neil Shubin on 'The Universe Within' - Chicago Tribune

Udskolingsklasserne introduceres til emnet ud fra Alineas “LIVETS BYGGESTEN” og MIKROORGANISMER.

9. klasse undervises desuden i DET VIRTUELLE LABORATORIUM
i forbindelse med emnet IMMUNOLOGI.

EVALUERINGSMATERIALE:
(er undervisningen ok? eller er der for lidt læring? ALTSÅ kan underviseren gøre det bedre mon?)
Organismers celler med spørgsmål uden svar
CELLE Beskriv cellens organeller: navn og betydning

BEMÆRK: På grund af et tværfagligt samarbejde mellem dansk og naturfagene i september måned i 9. klasse er emnet energi startet mht. elektromagnetisme og HC Ørsted (“Den Danske Guldalder” 1800-1850). Af praktiske grunde får 8. klasse også lidt om elektromagnetismen (forsøgsopstiller o.a.)
SE UNDERVISNINGSINDHOLDET HER:
EL HC ØRSTED LEKTIER
BYG ET KREDSLØB
ENERGIFORSYNING I DANMARK

EVALUERINGSMATERIALE:
(er undervisningen ok? eller er der for lidt læring? ALTSÅ kan underviseren gøre det bedre mon?)
EL TEST
VIGTIGT VEDR. HSO
Når humanisterne blander sig i den naturvidenskabelige undervisning bliver evalueringsværktøjet selvfølgelig endnu bedre 🙂
I emnet “Elektromagnetisme” tester vi denne evalueringsplatform som en del af Udskolingsteamets HSO-værktøjskasse med fokus på faglighed. Sammen vil vi – i fagene naturvidenskab og dansk – vurdere hvorvidt dette værktøj kan bruges. Det bliver selvfølgelig kun anvendt, såfremt også eleverne finder materialet brugbart!
SE EVT. DEMO VERSION HER: EVALUERING


NOVEMBER
Emne: ENERGI
Det er den røde tråds VEKSELVIRKNING, JORDEN og UNIVERSET mm
Det er især den grundlæggende naturvidenskabelig erkendelse nr. 1, nr. 8 og nr. 9


DECEMBER
Se venligst under de respektive klasser2021

Grundet CORONA-NEDLUKNINGEN følges den oprindelige årsplan ikke!
For at gennemføre en faglig forsvarlig og samtidig forhåbentlig inspirerende undervisning bag skærmen, improviseres der i undervisningen samtidig med, at den også tilrettelægges efter elevernes/klassens behov.

Eksempelvis kan nævnes, at min nabo straks trådte til som laboratorieassistent under et forsøg, som krævede 4 hænder. Normalt indgår eleverne som assistenter. Vi glæder os til at alt bliver normalt igen, men er selvfølgelig meget taknemmelig for skøn nabohjælp  🙂

SE MERE OM CORONAUNDERVISNINGEN UNDER DE RESPEKTIVE KLASSER. Her kan forældre og andre interesserede stadig følge med i undervisningens faglige indhold og de tiltag vi gør, for at gøre det bedste under omstændighederne.JANUAR – FEBRUAR
Emne: ØKOLOGI
Det er den røde tråds ØKOSYSTEMER og STOFKREDSLØB mm


MARTS
Emne: JORDEN og Jordens skorpe


APRIL – MAJ
Emne: UNIVERSET
Ud fra nyeste viden vil vi sætte fokus på astrobiologi og muligheder for “liv” andre steder.


JUNI
OPSAMLING