My Life: Albert Einstein: Editors, GP: 9789389157901: Amazon.com: Books

Til SOLCELLE ANLÆG besøget 5-10-2021: Lidt om solceller og Solceller Vandel

PROJEKT TURBOVÆKST v. LIFE

UGE 39

MANDAG 27-9-2021
LEKTIE: De udleverede artikler på papirform (printet fra TURBOVÆKST) og denne side PLANTERNES NÆRINGSSTOFFER (som en hjælp til at få et godt overblik over næringsstoffer, I hope 🙂 )
I har fra den 17-9 til den 27-9 til at læse de 2 artikler. I skal ikke læse teksten i boksene med titlen “lærerguide”. Derfor er det kun ca. 5 siders tekst i alt.
Til jeres orientering: til et (1) projektforløb – som vi er i gang med nu – skal vi opgive (til afgangsprøven), at I har læst ca. 80 sider i alt! Nu mangler vi så kun ca. 75 sider.

UGE 38 2021 ELEVERNE ER I PRAKTIK

UGE 37 2021

FREDAG 17-9-2021
NØDPLAN hvis spillet ikke er åbent for os alle sammen: I får artiklerne JORDBUND og PLANTER samt NÆRINGSSTOFFER fra spillet i papirudgave. De 2 artikler gennemgår I i jeres landegrupper.
Først gennemgår vi siden PLANTERNES NÆRINGSSTOFFER sammen.
I går fik jeg at vide, hvordan vi bedst indsætter filterpapiret i flaskerne, så det gør vi under alle omstændigheder. Desuden sår vi hveden i flaskerne!

FAGLIGE MÅL FREDAG
Mikronæringsgrundstof
Makronæringsgrundstof
Grundstofferne i næringsioner (= næringssalt)

TORSDAG 16-9-2021
Vi fik stadig ikke adgang alle sammen, men firmaet arbejder på sagen. Vi fik imidlertid fyldt flaskerne med de forskellige landes jordsammensætning. Desuden fik vi klarhed over hydrotermerne sammenholdt med befolkningspyramiderne.

FAGLIGE MÅL TORSDAG
Hydrotermfigur
Befolkningspyramide
Landenes forskellighed mht jordbundssammensætning

MANDAG 13-9-2021
Vi startede på projekt TURBOVÆKST.
Klassen blev inddelt i 6 grupper, fik et land pr. gruppe samt adgang til landet på MYLIFE via UNILOGIN. Det var også målet for timen idag, så det blev nået :-). Imidlertid var det ikke muligt for de 5 af landene at opnå adgang til spillet. Derfor rettede jeg straks henvendelse til LifeSUPPORT og venter nu på svar.

FAGLIGE MÅL MANDAG
Definitionen af en ion
Planternes behov for uorganiske næringstoffer
De afrikanske landes jordbundsforhold sammenlignet med DK
Kort om problematikken omkring fødevareproduktion og befolkningens størrelse

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er 1-1.jpg


JORDEN OG LIVETS OPSTÅEN OG UDVIKLING

TEORI: Alinea “Generne bestemmer” og GENETIK

Projektet er udsat til oktober efter efterårsferien!

GRUPPERNES PROJEKTER
BIG BANG OG JORDENS OPSTÅEN
METEORER DER HAR MED JORDEN AT GØRE
VULKANER OG OLIES DANNELSE
UNDERGRUNDEN
KLIMAPROBLEMATIKKEN
PANGEA


Fredag 10-9-2021 VIKAR
I laver det færdigt vi aftalte i går (kahoot, plancher, slides osv.) og fortsætter derefter med projekterne (se jeres egne dispositioner her: GRUPPERNES PROJEKTER)
Så er det planen, at vi næste gange bruger jeres kahoot (og andre quizzer eller lign.) til en slags FØRTEST for projektemnerne.
Bemærk: alle fik udleveret Det Periodiske System og skrev navn på det. Husk det til næste time 🙂
RIGTIG GOD WEEKEND

Torsdag 9-9-2021
Timerne starter lige med en konkurrence!
LEKTIER: Genetikopgaver mm:
Biologi prøvespørgsmål gener 1 side
JORDEN OG LIVETS OPSTÅEN og UDV. Biologi prøvespørgsmål 3 sider
Så gennemgår vi lektien ovenfor.
Derefter ser vi jeres resultater fra i mandags, og vi lærer en hel masse 🙂

Mandag 6-9-2021
Grupperne skal lave den opgave, der er beskrevet på LINKET GRUPPERNES PROJEKTER

Fredag 3-9-2021
Vi gennemgik opgaverne fra i går.
Desuden så vi nærmere på de forskellige måder, kromosomkort bliver udarbejdet.
Til sidst blev programmet for på mandag vist.

Torsdag 2-9-2021 VIKAR
I skal se lidt nærmere på dette link:
GENETIK især ordlisten så I ved hvad denne ordliste indeholder!
Løs derefter denne opgave: KROMOSOMER

Det er lektie til i morgen!
For at løse opgaven med KROMOSOMER skal du bruge GENETIK-ordlisten!

og så kan I øve jer i denne LEKTIE til fredag (i morgen):

Et DNA-molekyle er sammenrullet, så det fylder mindst muligt. Det er viklet om nogle specielle proteiner (histoner). Det sammenrullede DNA rundt om proteinerne kaldes et kromosom (klik på kromosomet herunder og se det rullet op).
Der er 46 kromosomer (og dermed 46 forskellige DNA-molekyler) i en menneskecelle (undtagen kønscellen: her er kun ½ antal altså 23 kromosomer – og dermed kun 23 forskellige DNA-molekyler).
23 kromosomer har vi arvet fra vores mor og
23 kromosomer har vi arvet fra vores far.
I en celles cellekerne er der i alt ca. 2 meter DNA-molekyler, ca. 25.000 gener og 6 millioner basepar (det halve i kønscellen). Et gen består typisk af 500-2.000 basepar.
2 meter DNA-molekyler er altså fordelt i 46 kromosomer.

KLIK PÅ KROMOSOMET

Mandag 30-8-2021
Vi snakker kort om de 5 riger og de 5 hvirveldyrgrupper (LEKTIEN til i dag).
Så starter vi med lidt genetik. Først ser vi på lidt begreber via linket ovenfor. Dernæst får I værktøj til at udarbejde krydsningsskemaer.

Fredag 27-8-2021 AFLYST på grund af jeres tur langs åen (teambuilding)

Torsdag 26-8-2021
Vi starter timen med den forbedrede udgave af Kahoot.
Så skal vi lige huske, at Anettes “gæld” skal ud af verden 🙂
Efter en mere seriøs test (biologitjek.dk ALMEN III) fortsætter I med projekterne.

Mandag 23-8-2021 UU

Fredag 20-8-2021
Vi gennemgår jeres dispositioner. Derefter ser vi på krystalforsøget med magnesiumsulfat. Resten af timen arbejdes der med projektet.

Torsdag 19-8-2021
LEKTIE:
1. Hvad er formlen for glucose (sukker). Du skal vide hvilket grundstoffer der indgår i glucose samt i hvilket forhold.
2. Hvad er den væsentligste forskel på organiske stoffer og uorganiske stoffer?
Efter et relevant forsøg og lidt teori går I i gang med jeres projekter: se hvordan her.
Brug gerne siden “AKTUELT” når I undersøger jeres projektemner nærmere, og skal til at skrive om dem.

Mandag 16-8-2021
Hvis der ikke er fremkommet små krystal-stykker (podningskrystaller) fra forsøget i fredags, må vi prøve igen.
Er der podekrystaller, vises det farlige forsøg: PÅVISNING AF CARBON (grundstof nr. 6), H og O.
Derudover får ALLE 6 GRUPPER lavet en plan for deres projektforløb: se hvordan her.
Brug gerne siden “AKTUELT” når I undersøger jeres projektemner nærmere, og skal til at skrive om dem.

Fredag 13-8-2021
Grupperne fik lavet pode-opløsninger af hhv. natriumchlorid og magnesiumsulfat. De skal bruges til krystalfremstilling sammen med geografi v/ PMA. Det er ikke altid, det lykkes, så vi afventer spændt resultatet. Hvis det ikke er lykkedes, så må vi prøve igen!

Torsdag 12-8-2021
I grupper på 3-4 arbejdede eleverne med stikord om Jorden, livets opståen og udvikling. Desuden skulle eleverne tage stilling ting, hvilket projektemner de har lyst til at fordybe sig i (projektorienteret undervisning).
ELEVERNES STIKORD:
Jordens kerne, meteorer, metoritter, menneskeskabte grundstoffer, lyn og torden, vulkaner, månen, olie, solen, forurening, overbefolkning, rumvæsener, parallel Univers, atmosfæren, planters betydning, undergrunden, DNA, klima, Solsystemet, organismer, dyrkning af jorden, dinosaurer, uddøde arter, oxygen, Jordens alder, ekstrem vejr, Pangea, partikler, vand