INGE LEHMANN : How Inge Lehmann used Earthquakes to discover the Earth's  inner core - YouTube

2022

“Energi” GRUPPERNE og link til OneNote

Onsdag 23-2-2022 LINK TIL OPGAVER TIL TIMEN

Mandag 21-2-2022
Vi repeterede / gennemgik klassifikation af dyr SE VENLIGST HER og i grupper blev begreberne HVIRVELDYR og HVIRVELLØSE DYR “slået fast” (se under “Undervisningsmateriale til Naturvidenskabens Røde Tråd) med et helt nyt “spil”.
Derefter var der lige 15 minutter til at snakke om PROJEKTOPGAVEN. Vi aftalte, at projektopgaven skal fremlægges i uge 9 altså på mandag 28-2-2022.

Mandag 7-2-2022
Sideløbende med årsplanen arbejder I med jeres forskellige energi projekter. Fremlæggelsen skal ske i uge 8 lige efter vinterferien.
I dag vil vi kort gennemgå side 73-77 “STRÅLING FRA OMGIVELSERNE” i FAGBOGEN: Xplore På tværs 7-9 som e-bog Vi har nemlig været omkring rigtig meget af stoffet på disse sider 🙂
Derefter får I tid til projektopgaverne.

Onsdag 19-1-2022
Vi har set lidt om lys og bølger og dermed også om varmestråler. Vi er slet ikke færdige med emnet. Men for at optimere læringen skal I lige lave denne før-test fra fysik-kemi.dk.
Derefter skal I læse denne side om GRAVITON. Det er lektien til næste gang. Husk I skal kun vide hvad en GRAVITON er (bør være 🙂 ) og hvad Newton mener er tyngdekraft. Resten af teksten er kun info til nørder mm. Men nyd billederne.
I skal også lige nyde denne video TYNGDEKRAFTEN.
Er der stadig tid kan I lave tekster og illustrationer til jeres fremlæggelsesprojekter.

Onsdag 5-1-2022
Jeg er ikke på skolen i dag, så hermed en plan for jeres timer:
1. I skal lige gense disse sider, så I er opdateret på omfanget af jeres energiprojektfremlæggelse:
GEOTERMISK VARM power point
GEOTERMISK VARME.pdf
2. Derefter skal I lave denne test på fysik-kemi.tjek
I må gerne besvare opgaverne sammen, men I skal ALLE sammen logge ind og gøre det!
3. Resten af timerne bruger I på at få jeres fremlæggelser færdige.
Jeg glæder mig til at se jer igen, og håber I har haft en god juleferie alle sammen.

2021

MATERIALE TIL VIKAR DECEMBER 2021

KODE TIL OneNote er flyttet til siden med grupperne
GRUPPERNE

KRAV TIL MODELLEN OG KRAV TIL FREMLÆGGELSEN:
Modellen skal som udgangspunkt maximalt være A4 størrelse det vil sige 21 x 29 cm.
Modellen skal være spændende, flot, innovativ og perfekt designet. Desuden skal den selvfølgelig vise alt det vigtige i forbindelse med “jeres energi”.
HUSK at bruge siden AKTUELT, siden UNDERVISNINGSMATERIALE og OneNote. Jeres fremlæggelse skal have et omfang som “TERMISK ENERGI FREMLÆGGELSEN”: GEOTERMISK VARME

Modellen skal ikke være større end at den kan rummes i en “A4 kasse størrelse”

Onsdag 17-11-2021
I fortsætter med jeres modeller, når klassen lige har modtaget et par nyheder om OneNote 🙂

Mandag 15-11-2021
Vi nåede ikke så meget i mandags, fordi I var til UU. Men vi fik oprettet OneNote og vil nu bruge dette program til besvarelser mm.

Onsdag 10-11-2021
Vi fik oprettet en notesbog til 8.Y. Koden blev sendt pr. mail på Aula fordi siden her ikke virkede. Koden er foroven på siden her.

Mandag 1-11-2021
Opgave 1 og opgave 2A og 2B laves/gennemgås i timerne

Onsdag 27-10-2021 VIKAR

Mandag 25-10-2021
I fik en lektie for: I skal huske hvilket energi-emne I har trukket, og hvem I skal arbejde sammen med 🙂
Vi starter med at I får lavet nogle modeltegninger: husk I må bruge LEGO, pap, papir, batterier, dioder, microbit etc. MEN I SKAL ALTSÅ LAVE EN TEGNING TIL GODKENDELSE FØRST.
Her er de 10 energiprojekt emner: ENERGI PROJEKT 1-10
Her er “det gode eksempel” på fremlæggelsens omfang og kvalitet:
GEOTERMISK VARME (PowerPoint fil) = GEOTERMISK VARME (PDF fil).

UGE 42: RIGTIG GOD EFTERÅRSFERIE (husk nu lektien: se venligst ovenfor)

Onsdag 13-10-2021
Vi fik ord og sætninger på målene ovenfor. Desuden fik I testen med emner fra de sidste mange ugers arbejde, og den gik faktisk supergodt mht. klassens gennemsnit 🙂
Til sidst i timen gennemgik en fiktiv elev emnet “Geotermisk varme”. Det var for at vise jer, hvad der forlanges i forbindelse med fremlæggelsen af det fælles faglige fokusemne vi nu er i gang med: ENERGIFORSYNING FØR, NU og I FREMTIDEN. Herefter trak I både jeres underemne og jeres makker:-)

Mandag 11-10-2021 V I K A R men timerne blev brugt til information mm.
ENERGI PROJEKT 1-10
Se disse 10 emner igennem, find ud af, hvilke modeller I kunne tænke jer at arbejde med. I skal være 2 i grupperne.
Se også denne fil GEOTERMISK VARME (PowerPoint fil) = GEOTERMISK VARME (PDF fil). Her får I nemt indblik I, hvordan og hvor meget I skal gøre, med hensyn til fremlæggelsen af det emne, I nu vælger at lave en model til.
VIGTIGT: I skal begge to i gruppen fremlægge modellen og de “slides/sider” I laver. Den ene af jer, er uden for døren, når den første fremlægger for klassen.
Vi gennemgår jeres resultater fra i onsdags næste gang vi ses.

Onsdag 6-10-2021 V I K A R Vikaren viste ikke, at der var et program for timerne. Ingen elever fortalte vikaren, at det altid er her på siden!????
Vi afslutter emnet “Jorden og livets oprindelse og udvikling” med en test som I kan lave med vikaren: TEST 8.Y Analyse.
Derefter starter vi på det nye emne ENERGIFORSYNINGEN FØR, NU OG I FREMTIDEN.
I skal lave hver især lave nogle sætninger til teksterne under “VIGTIGE FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL” som i ser ovenfor. Her er et par eksempel:

BÆREDYGTIG ENERGIPRODUKTION
Elektrisk strøm fra solceller
Elektrisk strøm fra vindmøller
Varme fra et halmfyr
Jordvarme/termisk varme

JORDEN OG LIVETS OPSTÅEN OG UDVIKLING

GRUPPERNES PROJEKTER
HVORDAN UDVIKLES DYBHAVSORGANISMER 29-9-2021
HVORDAN OPSTÅR RÅSTOFFER 29-9-2021
HVORDAN OPSTOD FLERCELLEDE ORGANISMER 29-9-2021
HVILKEN BETYDNING HAR DE ANDRE PLANETER FOR JORDEN mm 4-10-2021
ISTIDEN 4-10-2021
HVORDAN OPSTOD JORDEN 4-10-2021

Mandag 4-10-2021
Vi fik fotosyntesen og respirationen helt på plads i onsdags!
Nu mangler vi kun de sidste fremlæggelser, inden vi skal i gang med et helt nyt emne (se årsplanen).
Husk: selv om en elev er fraværende i jeres gruppe, så skal I andre kunne fremlægge alt alligevel. Det betyder, at I ALLE i gruppen skal vide det samme. Det har I et fælles ansvar for! Det betyder også, at hvis en elev er fraværende den dag gruppen fremlægger, så skal eleven blot fremlægge projektet (eller dele af det, hvis det er stort) næste gang eleven er tilbage igen.
Hvis man er/bliver syg, fordi man ikke vil/kan fremlægge, så kontakt mig og vi finder sammen en løsning.

Onsdag 29-9-2021
Ingen er i tvivl om, hvad lektien til i dag er, for den står nemlig her:
LEKTIE: Gælder ikke kun én elev MEN ER LEKTIE FOR ALLE I KLASSEN
F O T O S Y N T E S E L I G N I N G E N se: FOTOSYNTESE og RESPIRATION
Efter gennemgang af lektien, skal vi lige snakke om resultaterne af biologitjek og fysik-kemi tjek. Derefter fortsætter vi med fremlæggelserne.

Mandag 27-9-2021
LEKTIE: Gælder ikke kun én elev MEN ER LEKTIE FOR ALLE I KLASSEN
F O T O S Y N T E S E L I G N I N G E N se: FOTOSYNTESE og RESPIRATION
Alle grupper har nu placeret deres “fremlæggelse” i kanalen på SkoleTube, så derfor begynder vi fremlæggelserne i dag. Så skal I også lige have udfyldt sedlen vedr. FYSIK-KEMI TJEK!

Onsdag 22-9-2021
Der er lavet en mappe til jeres projektfremlæggelser og tekster på skoletube. Vi skal have aftalt, hvornår I skal fremlægge.
Vi skal også lige have talt om fysik-kemitjek resultaterne.

Mandag 20-9-2021
I S K A L lige tjekke, om der er sat materiale ind til jeres gruppes projekter på siden AKTUELT (for det er der!) – I skal bruge dette materiale og få jeres præsentationer gjort færdige i dag.
Vi skal altså også lige vende jeres resultater fra fysikkemitjek.dk og de elever, der ikke har lavet de 3 opgaver SKAL HAVE DET GJORT TIL IDAG.
Desuden får I lidt materiale til den nye procedure i fysik-kemi tjek og biologi tjek.

Onsdag 15-9-2021
I HAR IKKE LEKTIER FOR 🙂
I onsdags fik I lige et par oplysninger om atomerne i det periodiske system og kan nu svare på spørgsmålene:
1) Atomet er kendetegnet ved antallet af protoner, men er der altid lige mange neutroner i et grundstofs atom?
2) Hvad betyder atomets massetal

I begyndelsen af timen får I tid til at besvare de udleverede opgaver (3 A4 sider).
Derefter er planen, at vi fortsætter med forsøg som har relation til emnet “Jorden og livets opståen og udvikling” og HOVEDGRUPPERNE i det periodiske system.

Mandag 13-9-2021 Ingen undervisning 🙂

Onsdag 8-9-2021
Vi gennemgik 25 organismer, for at placere dem i deres rette RIGE.
For at tjekke, om jeg har fået gennemgået teorien bag systematikken godt nok, fik i 2 biologitjek opgaver om emnet.
Vi starter timerne med at gennemgå resultaterne.
Derefter et par forsøg (se fra i mandags)
Hvis der er tid til det, skal I til sidste arbejde med jeres projekter.

Mandag 6-9-2021
I har IKKE fået nye lektier for. Men vi tjekker lige jeres viden om RIGER her 🙂
Derefter starter vi med forsøg som viser betydningen af grundstoffernes hovedgrupper: hvilken kemisk betydning har fx. den yderste elektron i Hovedgruppe 1, de 2 yderste elektroner i hovedgruppe 3 mm.
Dette farlige forsøg er nu ulovligt at vise, så det gør vi ikke selv.
Forsøgene skal binde den viden, I nu har om det periodiske system, sammen med “virkeligheden”. Så håber jeg, I bedre forstår opbygningen i systemet. DET VIL VISE SIG?
Til slut arbejder I med jeres projekter i grupperne.

Onsdag 1-9-2021
LEKTIE:
1) HVIRVELDYRGRUPPER hvor mange og hvilke?
2) DET PERIODISKE SYSTEM: fortæl med ord hvad HOVEDGRUPPERNE står for og hvad RÆKKERNE betyder. Har du mon forstået det?
HUSK ALTID det periodiske system du har fået i papiudgave (det blev udleveret i mandags, og de fraværende elever får det, så snart de kommer i skole!)

Hvad er isotoper?

3) Hvorfor er atomvægten ikke altid det dobbelte af proton og neutron antallet? Det er typisk noget større. Benyt illustrationen ovenfor i din forklaring.

Mandag 30-8-2021
LEKTIE 30-8-2021 p eller n
Derefter gennemgår vi lige de 5 riger og de 5 hvirveldyrgrupper.

Onsdag 25-8-2021
“Istiden” fik en Kahoot i starten og i slutningen af timen.
Ellers arbejdede eleverne med projekterne. Fik lige lidt notatteknik gennemgået: se lektien til mandag 30-8-2021

Mandag 23-8-2021
Vi glemte helt at gennemgå lektien, derfor har I det samme for:
LEKTIE: Hvad består glucose (sukker) af?
Alle grupper fik sendt deres disposition til Kristoffer. Vi gennemgår lige de forskellige dispositioner og derefter arbejdes der videre med underemnerne.
Sidste gang fik vi også lavet podekrystaller af det kemiske uorganiske stof ALUMINIUMJERNSULFAT. I slutningen af timen skal vi forhåbentlig videre med dette spændende krystalforsøg.

Onsdag 18-8-2021
Vi gennemgår lidt teori i begyndelsen af timen, derefter arbejder I med projekterne.
LEKTIE: Hvad består glucose (sukker) af?

Mandag 16-8-2021
I onsdags lavede vi forsøget: “påvisning af carbon (på dansk: kulstof og grundstof nr. 6) fra planter og mennesker” det er jo godt at vide, at eleverne ikke er robotter 😀 (eller underviseren?!)
Allerførst skal vi i dag lige se resultaterne for planten.
Derefter vises det farlige forsøg: PÅVISNING AF CARBON (grundstof nr. 6), H og O.
Til sidst får grupperne lavet planen for deres projektforløb: se hvordan her.
Brug gerne siden “AKTUELT” når I undersøger jeres projektemner nærmere, og skal til at skrive om dem.

Onsdag 11-8-2021
I grupper på 3-4 arbejdede eleverne med stikord om Jorden, livets opståen og udvikling. Desuden skulle eleverne tage stilling ting, hvilket underemner de har lyst til at fordybe sig i (projektorienteret undervisning).
GRUPPERNES STIKORD
udvikling, Big Bang, planter, havet, dyr, reproduktion, Jorden, mennesker, fisk, celler, atomer, amazonen, månen, oxygen, vand, mikroorganismer, solen, atmosfære, rummet, encellede organismer, flercellede organismer, fotosyntese, solsystemet, energi, hydrogen, meteor, molekyler, gener, DNA, partikler, afkom, regnskoven, kønsceller, Mælkevejen, kvinder, istiden, aber, evolution