Marie Curie – information, recherche et analyse – The Conversation France,  page 1

2022

GRUPPERNE 8.X

Tirsdag 22-2-2022
Vi aftalte (efter opgaven nedenunder, tak for jeres deltagelse:-)) at I skal fremlægge jeres projekter i næste uge. Hvis vi ikke når jer alle tirsdag, tager vi resten om torsdagen. HUSK AT LÆGGE LINK TIL JERES PROJEKTERS SLIDES, FILM, KAHOOT osv. PÅ ONE-NOTE. Del gerne jeres KAHOOT med mig på “anet3630@vejle”.
Husk lige I fremlægger enkeltvis, og altså kun er “på” éen af gangen!
FORMÅLET med jeres fremlæggelser er at give os “publikum” OVERBLIKKET!

Tirsdag 22-2-2022 LINK TIL OPGAVE

UGE 3
Vi fortsætter med “Stråling” og skal se nogle små geniale videoer i øvrigt anbefalet af en af jer 🙂
Det er hensigten, at den første time anvendes til evt. forsøg, teori og evt. lektie.
PROJEKTER
Den anden time kan I bruge til projektopgaven. I er i gang med modeller og forsøg til jeres emner, og I skal først fremlægge, når 9. klasse har fremlagt deres projektopgave engang i februar. Husk I skal fremlægge individuelt, men vi tager selvfølgelig hensyn til, at det er første gang 🙂

UGE 2 2022
Årsplanens nye emne “Stråling” er blevet introduceret. Vi har snakket om FOTONEN og GRAVITONEN: de to vekselvirkningspartikler som “styrer” hhv. LYSET og TYNGDEKRAFTEN.
Desuden har vi gennemgået hvor I finder brugbare LINK til “perfekt” undervisningsmateriale nemlig “Naturvidenskabens Røde Tråd” og hjemmesidernes LINK på siden her.
Der er også blevet lidt tid til projektopgaven.

Tirsdag 4-1-2022 ONLINE UNDERVISNING
Vi mødes på nettet, ønsker hinanden godt nytår og snakker lidt om vores ferietid derhjemme.
Så tager vi tråden op med ENERGIFORSYNINGEN: rigtig relevant må man sige: både vores Dronning og vores Statsminister synes heldigvis det er meget vigtigt.
Vi skal selvfølgelig også have en quiz i dag 🙂

2021

MATERIALE TIL VIKAR DECEMBER 2021

LINK TIL ONE NOTE er flyttet til siden med grupperne.

GRUPPERNE 8.X

KRAV TIL MODELLEN OG KRAV TIL FREMLÆGGELSEN:
Modellen skal som udgangspunkt maximalt være A4 størrelse det vil sige 21 x 29 cm.
Modellen skal være spændende, flot, innovativ og perfekt designet. Desuden skal den selvfølgelig vise alt det vigtige i forbindelse med “jeres energi”.
HUSK at bruge siden AKTUELT, siden UNDERVISNINGSMATERIALE og OneNote. Jeres fremlæggelse skal have et omfang som “TERMISK ENERGI FREMLÆGGELSEN”: GEOTERMISK VARME

Modellen skal ikke være større end at den kan rummes i en “A4 kasse størrelse”

Tirsdag 16-11 og torsdag 18-11
I arbejder med jeres modeller SE KRAV TIL MODELLEN og KRAV TIL FREMLÆGGELSEN ovenfor.

Torsdag 11-11-2021
Mange var fraværende sidst, så vi får lige opdateret OneNote også til de “nye” elever. Derefter arbejder I videre se teksten da I havde VIKAR (2-11 og 4-11).

Tirsdag 8-11-2021
I fik installeret OneNote og lavet den spændende opgave om ENERGIKILDER.

Tirsdag og torsdag 2-11-2021 og 4-11-2021 VIKAR
I nåede at lave noget af nedenstående i uge 43. Få lavet det I mangler idag!
I dag SKAL I finde ud af, om I har brug for specielle ting til jeres model, og dermed skal jeres skitse rentegnes på A4 papir (ligger på bordet i fysik-kemi).
KRAV TIL MODELLEN:
Den skal som udgangspunkt maximalt være A4 størrelse det vil sige 21 x 29 cm.

Modellen skal ikke være større end at den kan rummes i en “A4 kasse størrelse”

Modellen skal være spændende, flot, innovativ og perfekt designet. Desuden skal den selvfølgelig vise alt det vigtige i forbindelse med “jeres energi”.
HUSK at gå ind på siden AKTUELT og på siden med opgaver
Har I lavet opgave 1 og opgave 2A og 2B?
Husk at jeg skal se jeres besvarelser på et tidspunkt!

UGE 42 GOD EFTERÅRSFERIE 🙂

Torsdag 14-10-2021
Klassen fik trukket ENERGIKORT og energimodel samt fik en makker. Derefter gik alle i gang med opgave 1 og fik set, hvor meget forskelligt der er omkring emnet. De fleste fik også tegnet en skitse til den kommende model.

Tirsdag 12-10-2021 VIKAR på grund af klimamøde i Vejle / FRI
Jeg har lagt fremlæggelsen “GEOTERMISK VARME” ind i kanalen ENERGI 8.X 2021-2022 på SkoleTube. Bemærk der både er en PDF udgave og en slides udgave. Desuden ligger der en PDF med de 10 forskellige ENERGI emner.
I skal vælge et “ENERGIKORT” alle sammen. Der er 2 ens af hver kort. Det betyder, at der dannes 8 grupper med 2 elever i hver gruppe. Den 9. gruppe bliver derfor med 3 personer.
DAGENS SPÆNDENDE OPGAVE:
Når I har fundet sammen, skal I udtænke og lave en skitse af en model til jeres emne. Find inspiration her.

Torsdag 7-10-2021
Vi skal i gang med det nye emne – er ikke kommet mig helt over de sidste timer (læs nedenfor): RESPEKT FOR JER 8.X
I fik en LEKTIE: Hvad måles energi i ? Den gennemgår vi lidt nærmere næste torsdag.

Tirsdag 5-10-2021
JEG ER RYSTET: er nødt til lige at skrive lidt om timerne i dag. Jeres fremlæggelser har været over al forventningdet har været en fornøjelse at lytte til. Jeres eftertest var super og førtesten til emnet “ENERGI” var fremragende. Jeg er rystet, fordi I nu giver mig kamp til stregen 🙂
Kun én gruppe mangler at fremlægge, derefter en afsluttende test – og så skal vi til et helt andet emne: ENERGIFORSYNINGEN FØR, NU OG I FREMTIDEN – og en FØRTEST.

JORDEN OG LIVETS OPSTÅEN OG UDVIKLING

GRUPPERNES PROJEKTER
DYRS UDVIKLING FRA VAND TIL LAND 28-9-2021
EVOLUTIONSTEORIEN 28-9-2021
JORDEN OG LIVETS OPSTÅEN 30-9-2021
ØKOSYSTEMER 30-9-2021
JORDENS UDVIKLING 5-10-2021

Torsdag 30-9-2021
Vi hørte to flotte fremlæggelser i tirsdags. I dag skal vi helst nå resten af projektfremlæggelserne!
I tirsdags gennemførte I en biologitjek-opgave. Under 60% skal selvfølgelig lige lave testen igen. Elever med 100% skal ikke spilde tiden med at lave den igen 🙂 Over 60% skal selvfølgelig forsøge at komme over 80%, I har gjort det godt 8.X!

Tirsdag 28-9-2021
Alle grupper har lagt deres projekter ind i kanalen på SkoleTube!
Vi hører fremlæggelserne og når også lige en tjek opgave måske.

Torsdag 23-9-2021
LEKTIE: I skal lave de 3 test på fysik-kemi tjek, hvis I ikke har gjort det i tirsdags den 14-9-2021. Det er altså lektien I skal lave inden timen!
I begyndelsen af timen skal vi sammen gennemgå en ny procedurer for test på fysik-kemi, biologi og analyse. I får udleveret noget materiale, I skal bruge fremover.
Derefter projektarbejde i grupperne. I arbejder tilsyneladende supergodt i timerne, det er skønt 🙂

Tirsdag 21-9-2021 AFLYST pga. Teambuilding

Torsdag 16-9-2021
I skal lave jeres projekter færdig til fremlæggelse. Vi skal også lige snakke om jeres resultater i fysik-kemi tjek.
Vi fik fremlæggelsen på plads: brug slides med mange illustrationer og få ord 🙂

Tirsdag 14-9-2021
Gå på fysik-kemi tjek og lav de test der er til jer der!
Derefter laver I jeres projekter i grupperne.

Torsdag 9-9-2021
I fortsætter med jeres projekter.
Til sidst i timen får I et par opgaver, som har relation til “Livet på Jorden”.

Tirsdag 7-9-2021
Allerførst skal I lige konkurrerer med 8.Y 🙂
Så gennemgår vi LEKTIEN fra i torsdags, da I havde vikar.
Derefter skal vi se lidt nærmere på Det Periodiske System via nogle meget spændende forsøg. Dette farlige forsøg er nu ulovligt at vise, så det gør vi ikke selv.

Torsdag 2-9-2021 VIKAR
I tirsdags gennemgik vi det periodiske system.
Når I har besvaret opgaverne herunder, arbejder I videre med jeres projekter i grupperne.

OPGAVERNE HER ER LEKTIE:
1) HVIRVELDYRGRUPPER hvor mange og hvilke?
2) DET PERIODISKE SYSTEM: fortæl med ord hvad HOVEDGRUPPERNE står for og hvad RÆKKERNE betyder. Har du mon forstået det?
HUSK ALTID det periodiske system du har fået i papiudgave (det blev udleveret tirsdag, og de fraværende elever får det, så snart de kommer i skole!)
3) Herunder er der 3 udgaver af det samme atom.
Hvad er dette atoms symbol?
Hvor mange protoner har atomets kerne?
Hvilken hovedgruppe tilhører dette atom, og hvorfor?
Hvilken periode tilhører dette atom, og hvorfor?

Denne lektie er til på tirsdag 7-9-2021

Hvad er isotoper?

Tirsdag 31-8-2021
LEKTIEN fra i torsdags De 5 riger
Inden I fortsætter med projekterne, skal vi lige bruge 10 minutter på noget vigtigt teori om det periodiske system.

Torsdag 26-8-2021 MEN KLASSEN HAVDE HSO MØDE
LEKTIE: De 5 riger

Tirsdag 24-8-2021
I torsdags blev forsøget med krystaldannelse sat i gang (magnesiumsulfat). Vi starter med at se, om det er lykkedes.
Derefter arbejdes der med projektet: husk at se om der er nye info på siden AKTUELT.

Torsdag 19-8-2021
I arbejder videre med jeres projekter og dermed jeres velgennemtænkte dispositioner 🙂
Så snart jeg får disse dispositioner fra vor udsendte medarbejder – som samler dem i et dokument – kan I se dem her: GRUPPERNES PROJEKTER
Desuden skal vi lige kigge lidt nærmere på Jordens krystaller og sættes et forsøg i gang.

Tirsdag 17-8-2021
Først vises det farlige forsøg: PÅVISNING AF CARBON (grundstof nr. 6).
Herefter får grupperne lavet planen for deres projektforløb færdig: se hvordan her.
Brug gerne siden “AKTUELT” når I undersøger jeres projektemner nærmere, og skal til at skrive om dem.

Torsdag 12-8-2021
Vi startede med forsøget: “påvisning af carbon (på dansk: kulstof og grundstof nr. 6) fra planter og mennesker” – det er godt at vide, at eleverne ikke er robotter 😀
Derefter påbegyndte grupperne projektarbejdet.

Tirsdag 10-8-2021
I grupper på 3-4 arbejdede eleverne med stikord om Jorden, livets opståen og udvikling. Desuden skulle eleverne tage stilling ting, hvilket underemner de har lyst til at fordybe sig i (projektorienteret undervisning).
ELEVERNES STIKORD:
opståen, solen, vulkaner, liv, planter, fotosyntese, dyr, evolutionsteorien, mikroorganismer, atomer, respiration, partikler, big bang, meteor, celler, damp, sammenstød, aber, gletcher, fast kerne, tilpasning, molekyler, grundstoffer, lag, vand, tyngdekraft, økosystem, udvikling.