2021

Anettes mobilnummer: 28866227

LINK TIL ONLINE UNDERVISNING 8.X

MANDAG 11-1-2021
LEKTIE: I skal lave klassifikationen over de 5 danske fuglearter I så i timen onsdag – se hvordan her
Find hjælp på DOFs hjemmeside – her er et LINK til den
LÆRINGSMÅL: eleven bliver klar over hvordan en art indgår i en systematisk sammenhæng herunder betydningen af alle arters latinske navne!
VIGTIGT: husk at notere nye fuglearter til listen til næste gang:-)

GRUPPERNE

Skovspurv - Wikipedia, den frie encyklopædi

ONSDAG 6-1-2021
Hvilke fugle har I set?

Fasan (13-1)

Listen over de fugle 8.X har set fra mandag til onsdag i uge 1 2021:
Musvit
Tårnfalk
Musvåge
Krage
Sølvmåge (evt. sildemåge?)
Solsort
Gråspurv
Skovspurv
Rødhals
Fiskehejre
Husskade
Blåmejse
Ravn
Dompap (han)
Spurvehøg
Ringdue
Grønirisk se foto herunder

Grønirisk - Observation NB-621722 - Naturbasen

Undervisningen starter 4-1-2021 kl. 12.40

2020

LÆG VENLIGST JERES  “mordrapportresultat” ind i “MORDGÅDEN 8X” (hvis I har fået resultatet)

UGE 51
Onsdag den 16-12.2020

Mandag den 14-12-2020
I skal lave de 3 opgavesæt på biologitjek
LOG IN med jeres UNI LOGIN
Vi gennemgår opgaverne sammen på onsdag 16-12-2020 klokken 13.25. Brug venligst dette LINK som aktiveres senest klokken 13.15. VIGTIGT: på grund af undervisning og sidste time med 4. klasse er jeg nødt til at udsætte vores virtuelle møde til klokken 14.00. Linket bliver aktivt ca. 10 minutter før. Glæder mig til vi ses klokken 14.00

UGE 48-51

Fællesinfo til udskolingen og 4.-5. klasse
I disse uger arbejder klasserne med et storstilet projekt som styrker naturfagsundervisningen i grundskolen. Firehøjeskolen og naturfagsvejlederen er udvalgt til at deltage, hvilket vi er meget stolte over. Børne- og Undervisningsministeriet står bag dette projektet. Hensigten er at nytænke undervisning med afsæt i fx Naturvidenskabens ABC og Fælles Mål. Det er helt i tråd med de aktiviteter, vi konkret arbejder med i udskolingen her på Firehøjeskolen: se fx vores NATURVIDENSKABENS RØDE TRÅD og faglige overblik.

HVAD ARBEJDER KLASSERNE MED I PROJEKTET?

FORSØGSOPSTILLINGEN
ALGERNE PÅ DRÅBEFORM
ALGEDRÅBEFABRIKATION
FORSØGSGLAS

Overordnet set som sagt nytænkning og FREMTIDEN!
9.X repeterer bl.a. processerne fotosyntese og respiration i forbindelse med et meget spændende algeforsøg udviklet på Københavns Universitet. Dette forsøg har både 7.X og 7.Y også udført. Desværre er resultaterne fra de 3 klasser ikke blevet helt som forventet (som de burde være), men det skyldes udelukkende underviseren, som faktisk lavede fejl i forbindelse med belysning af algeforsøget. Undervisningsmaterialet er imidlertid så eksemplarisk, at der er masser af læring for eleverne, selv om forsøgene ikke var optimale. Det er undervisningsmateriale, der virker, vi er i gang med at afprøve!
SE EN VIDEO FRA PROJEKTET OM ALGEFORSØGET HER

SELVKØRENDE BILER
8. klasse og 4.-5. klasse har været igennem et tema om fremtidens selvkørende biler. Selv om det er materiale beregnet for udskolingen, kan både 4. og 5. klasse sagtens være med (de er nemlig ALLE særdeles naturvidenskabeligt interesserede 🙂 )
I dette tema gennemgås fremtidens muligheder – herunder de etiske overvejelser, der er nødvendige for at programmere de selvkørende biler. Det er så spændende, at høre elevernes meninger om denne fremtid som i øvrigt nok bliver nutid, før vi aner det!?
SE VIDEOSEKVENSERNE VIST TIL ELEVERNE OM FREMTIDENS BILER HER: https://www.dr.dk/undervisning/selvkoerende-biler

4. og 5. klasse er opslugt af fremtidens selvkørende bil

UDSKOLINGS-GRUPPEARBEJDET mm
I forbindelse med deltagelsen i projektet har klasserne desuden afprøvet forskellige didatiske nytænkninger mht. især gruppearbejdet. Siden 2018 har vi på Firehøjeskolen inddraget engineeringmetoder i naturfags -undervisningen. Det gør vi selvfølgelig stadig, så meget vi kan, men nu har vi forhåbentlig yderligere forbedret elevernes eksperimentelle og forsøgsbaserede arbejde: grupperne på 3 eller max. 4 personer har en af disse gruppepersoner som CHEF (det skal selvfølgelig gå på skift). Det betyder, at denne CHEF er den eneste i gruppen, der må stille mig (underviseren) spørgsmål, at det er CHEFEN, der har ansvaret for forsøgsvejledningen, at det er denne CHEF, der uddelegerer opgaver og forsøgsarbejde etc.
Det har været en mega succes for os alle sammen. For det første (set fra underviserens side) kan jeg fokuserer på 4 – 5 elever, når der skal gives vigtige beskeder/materialer osv. Disse elever har så ansvaret for at fordele opgaver – samt ansvaret for, at de andre i gruppen forstår processerne. Eleverne (chefernes “folk”) har tilkendegivet, at de føler sig mere trygge, når de ved, at én i gruppen har overblikket – og vi er alle enige om, at der spares en masse tid, som så kan gå til konkret undervisning. Det er herligt.
Om denne succes så skyldes, at eleverne er så skønne på vores skole, og alle gerne vil lære noget, eller om det skyldes, at dette projekts materiale er så målrettet og godt at bruge, står hen i det uvisse – måske er det en kombination 😉

VIGTIG SLUTBEMÆRKNING
Det er et omfattende materiale for os at afprøve. Det har kostet meget forberedelsestid for underviseren. Men det er en mægtig skøn proces at deltage i. Det skyldes ikke mindst, at projektet indeholder både teori og praktiske forsøg samt input, som ikke kan undgå at inspirere underviseren til – i endnu højere grad – at få de naturvidenskabelige kompetencer i omdrejninger. Det er i øvrigt både Rambøll, VIA University College og KU m.fl. der står for projektet. Selv om det er tidskrævende for os, at være “forsøgsskoler”, så er det som sagt meget spændende. Desuden har der været hjælp at hente, hvis man af en eller anden grund lige har været i tvivl, eller ikke kunne finde det, der skulle bruges. Det har fungeret perfekt. Var det bare sådan altid:-)


UGE 46-47 ELEKTRICITET/ELEKTRONIK

AC-DC CONVERTER

I uge 46 har I vikar. Derfor arbejder I udelukkende teoretisk med emnerne.
I skal læse siderne 22-23 i Den Naturvidenskabelige Opslagsbog. Den ligger som klassesæt på bordet i fysik/kemi.
Husk også at benytte de LINK der er sat ind i emnerne til de forskellige grupper herunder:

GRUPPE 1
Jævnstrøm
GRUPPE 2
Vekselstrøm
GRUPPE 3
En motor og en generator
GRUPPE 4
Dioder og glødepærer
GRUPPE 5
Kraftvarmeværker
GRUPPE 6
Elektromagnetisme

UGE 44-45

Når de forskellige fremlagte forsøg er gennemgået inddeles I i grupper.

I skal i disse grupper arbejde med emnerne nedenfor på denne måde:

Hver gruppe skal udarbejde en serie slides eller lign. eller producerer en lille videofilm: det skal være slides eller video af ca. 1 minuts varighed. Hvis I finder en velegnet stump film fra youtube eller lign. kan den evt. vises under alle omstændigheder: snak lige med mig om det, på forhånd tak:-)

HUSK: I er hver især forpligtet til at hjælpe de elever i gruppen som måske ikke har forstået det hele – kontakt venligst mig hvis det er nødvendigt!.

Brug også disse noter som viser noget om Vekselstrøm og jævnstrøm 6-10-2020 og ELNET DK

GRUPPE 1
Jævnstrøm

GRUPPE 2
Vekselstrøm

GRUPPE 3
En motor og en generator

GRUPPE 4
Dioder og glødepærer

GRUPPE 5
Kraftvarmeværker

GRUPPE 6
Elektromagnetisme

UGE 43

TEST

UGE 41

I denne uge fremlægges og laves forsøg
BEMÆRK: jeg skal nok lade være med at være så sur, som jeg var i sidste uge :-/
Vekselstrøm og jævnstrøm 6-10-2020

UGE 40

Vi gennemgår først de elementære betegnelser i emnet ELEKTRICITET.
DEREFTER: EL HC ØRSTED LEKTIER

som læses fra denne side: ENERGIFORSYNING I DANMARK

Vi fordeler opgaverne så alle ikke skal læse det hele. I skal så gennemgå materialet for hinanden. På den måde får vi også kommunikationskompetencen i spil 🙂
Disse lektier laves i timerne mandag og onsdag i uge 40. 

H.C. Ørsted og hans fantastiske opdagelse


Onsdag 23-9-2020

Forsæt og afslut Alinea: Livets byggesten
TEST DIN VIDEN OM CELLER: Organismers celler med spørgsmål uden svar
SE FOTOSYNTESE


Mandag 21-9-2020 TILLYKKE! Blå mandag idag


Onsdag 16-9-2020
Vi starter med at gennemgå 3 spændende “tavler”. Derefter fortsættes med Alinea.


Mandag 14. september 2020
Vi tager fat på det nye emne idag.


Onsdag 9. september 2020
Vi fik IONEN på plads 🙂
Desuden så vi Zacks hjemmelavede velfungerende computer.


Mandag 7. september 2020 VK


Mandag 31. august og onsdag 2. september 2020 Anette syg

Vi mangler lige at få ION på plads 🙂
Når det er sket, vil vi se den dansk producerede spændende film om grundstoffer.
Bliver der tid til det, besvarer I spørgsmålene fra den 24. august 2020.
Desuden kan I arbejde i det virtuelle laboratorium.


Onsdag 26. august 2020

Magnesium (Mg) blev brændt af og dannede MgO. Forsøget her dannede udgangspunkt for introduktion til dannelsen af kemiske stoffer.
Desuden blev NUKLEONTALLET gennemgået, så alle er med på, hvad det står for, ikke?
I den 2. time skiftede vi emne og snakkede hunde:-)


Mandag 24. august 2020

Alle arbejdede i det virtuelle laboratorium idag.

LEKTIE:
BESVAR FØLGENDE SPØRGSMÅL I DIT GRUNDSTOF-DOKUMENT
Hvornår er dit grundstof blevet opdaget / fundet?
Hvem har opdaget / fundet det?
Hvad bruges dit grundstof til? og/eller
Hvilken betydning har dit grundstof?


Onsdag 19. august 2020

Filmen om grundstoffer (BBC) blev vist for at “se” nogle konkrete eksempler på grundstoffer og deres oprindelse.


Mandag 17. august 2020

LEKTIE:
Hvilket to inddelingsformer gælder for grundstofferne i det periodiske system?
Hvad indeholder et atoms kerne?
Hvad befinder udenom atomets kerne?


Onsdag 12. august 2020

I første time blev elevernes koncentration / 3D evne testet.
Eleverne blev derefter inddelt i “grundstoffer”. Desuden blev DET PERIODISKE SYSTEM udleveret i A3.
LEKTIE: de første 10 grundstoffer i det periodiske system skal man kunne udenad inden udgangen af august. Desuden ved alle, hvad en proton (p), en neutron (n) og en elektron (e) er:

ATOMET


Mandag 10. august 2020

Velkommen til de to nye elever i klassen:-)
I dag gennemgik vi “De 10 Naturvidenskabelige Erkendelser” og Det Periodiske System.
Alle ved nu, hvad et atom er opbygget af, og hvilken forskel der er på de forskellige grundstoffer.