UGE 44

Når de forskellige fremlagte forsøg er gennemgået inddeles I i grupper.

I skal i disse grupper arbejde med emnerne nedenfor på denne måde:

Hver gruppe skal udarbejde en serie slides eller lign. eller producerer en lille videofilm: det skal være slides eller video af ca. 1 minuts varighed. Hvis I finder en velegnet stump film fra youtube eller lign. kan den evt. vises under alle omstændigheder: snak lige med mig om det, på forhånd tak:-)

HUSK: I er hver især forpligtet til at hjælpe de elever i gruppen som måske ikke har forstået det hele – kontakt venligst mig hvis det er nødvendigt!.

Brug også disse noter som viser noget om Vekselstrøm og jævnstrøm 6-10-2020 og ELNET DK

GRUPPE 1
Jævnstrøm

GRUPPE 2
Vekselstrøm

GRUPPE 3
En motor og en generator

GRUPPE 4
Dioder og glødepærer

GRUPPE 5
Kraftvarmeværker

GRUPPE 6
Elektromagnetisme

UGE 43

TEST

UGE 41

I denne uge fremlægges og laves forsøg
BEMÆRK: jeg skal nok lade være med at være så sur, som jeg var i sidste uge :-/
Vekselstrøm og jævnstrøm 6-10-2020

UGE 40

Vi gennemgår først de elementære betegnelser i emnet ELEKTRICITET.
DEREFTER: EL HC ØRSTED LEKTIER

som læses fra denne side: ENERGIFORSYNING I DANMARK

Vi fordeler opgaverne så alle ikke skal læse det hele. I skal så gennemgå materialet for hinanden. På den måde får vi også kommunikationskompetencen i spil 🙂
Disse lektier laves i timerne mandag og onsdag i uge 40. 

H.C. Ørsted og hans fantastiske opdagelse


Onsdag 23-9-2020

Forsæt og afslut Alinea: Livets byggesten
TEST DIN VIDEN OM CELLER: Organismers celler med spørgsmål uden svar
SE FOTOSYNTESE


Mandag 21-9-2020 TILLYKKE! Blå mandag idag


Onsdag 16-9-2020
Vi starter med at gennemgå 3 spændende “tavler”. Derefter fortsættes med Alinea.


Mandag 14. september 2020
Vi tager fat på det nye emne idag.


Onsdag 9. september 2020
Vi fik IONEN på plads 🙂
Desuden så vi Zacks hjemmelavede velfungerende computer.


Mandag 7. september 2020 VK


Mandag 31. august og onsdag 2. september 2020 Anette syg

Vi mangler lige at få ION på plads 🙂
Når det er sket, vil vi se den dansk producerede spændende film om grundstoffer.
Bliver der tid til det, besvarer I spørgsmålene fra den 24. august 2020.
Desuden kan I arbejde i det virtuelle laboratorium.


Onsdag 26. august 2020

Magnesium (Mg) blev brændt af og dannede MgO. Forsøget her dannede udgangspunkt for introduktion til dannelsen af kemiske stoffer.
Desuden blev NUKLEONTALLET gennemgået, så alle er med på, hvad det står for, ikke?
I den 2. time skiftede vi emne og snakkede hunde:-)


Mandag 24. august 2020

Alle arbejdede i det virtuelle laboratorium idag.

LEKTIE:
BESVAR FØLGENDE SPØRGSMÅL I DIT GRUNDSTOF-DOKUMENT
Hvornår er dit grundstof blevet opdaget / fundet?
Hvem har opdaget / fundet det?
Hvad bruges dit grundstof til? og/eller
Hvilken betydning har dit grundstof?


Onsdag 19. august 2020

Filmen om grundstoffer (BBC) blev vist for at “se” nogle konkrete eksempler på grundstoffer og deres oprindelse.


Mandag 17. august 2020

LEKTIE:
Hvilket to inddelingsformer gælder for grundstofferne i det periodiske system?
Hvad indeholder et atoms kerne?
Hvad befinder udenom atomets kerne?


Onsdag 12. august 2020

I første time blev elevernes koncentration / 3D evne testet.
Eleverne blev derefter inddelt i “grundstoffer”. Desuden blev DET PERIODISKE SYSTEM udleveret i A3.
LEKTIE: de første 10 grundstoffer i det periodiske system skal man kunne udenad inden udgangen af august. Desuden ved alle, hvad en proton (p), en neutron (n) og en elektron (e) er:

ATOMET


Mandag 10. august 2020

Velkommen til de to nye elever i klassen:-)
I dag gennemgik vi “De 10 Naturvidenskabelige Erkendelser” og Det Periodiske System.
Alle ved nu, hvad et atom er opbygget af, og hvilken forskel der er på de forskellige grundstoffer.