LINK TIL MAPPE MED UNDERVISNINGSMATERIALE DESIGNET SOM SLIDES: https://drive.google.com/drive/folders/1iWNal9NV6oCcC2VRr-Xy8_ciRFwFPYGj

LINK TIL MAPPE MED UNDERVISNINGSMATERIALE DESIGNET I SKOLETUBES: https://www.skoletube.dk/group/FORSKERGRUPPEN8klasse2019til2020

UGE 41

Mandag 7-10-2019
VIGTIGT: Vi mødes lige alle sammen i fysik-kemi, fordi jeg skal have hjælp til at oprette en fælles mappe (helst på Skole-tube) så vi får alle materialer samlet ét sted. Jeg hunser vist lidt for meget med jer i emnet STRÅLING, men nu kan vi alle se en ende på det, og jeg håber selvfølgelig I har lært noget – hvilket det jo altså har tydet meget på, fordi ingen er dumpet til prøven (endnu;-).

UGE 40

Vi blev næsten færdig med uddeling af “Strålingsbeviset”. Og I bliver færdig med projekt VIDEO eller SLIDES på torsdag.

LEKTIE til timerne: lav en ca. 2 minutters video eller 5-6 slides om et emne indenfor “ELEKTROMAGNETISK STRÅLING”. I skal IKKE fremlægge dette projekt, men altså bruge tiden på nogle flotte produkter. Brug MindMeisteren under PROJEKT-arbejde som inspiration.
Du kan også lave nogle opgaver i FYSIK-KEMI TJEK.
VIGTIGT: jeg skal lige huske at vise et lysintensitetsforsøg med microbit samt fortælle jer om formålet med jeres video/slides se venligst ovenfor.

Det tager nemlig meget længere tid end jeg havde forestillet mig, at uddele “Strålingsbeviset”. Det beklager jeg. Jeg håber, vi får de sidste uddelt hurtigst muligt. Men jeg er stadig meget glad for, at I alle sammen er blevet så dygtige til emnerne indenfor elektromagnetisme.
I torsdags gennemgik vi, hvad projektorienteret undervisningsforløb indebærer. I grupper eller individuelt skal I lave et visuelt projekt med et eller flere emner indenfor elektromagnetisme. Det arbejder I med, mens den sidste halvdel af klassen tager beviset.
SE VENLIGST OVENFOR.

UGE 39

Torsdag 26-9-2019
Vi fortsætter med “Strålingsbeviset” og de elever der ikke er på/har fået beviset laver KEMI-FYSIK TJEK.

Tirsdag 24-9-2019
Timen blev indledt med en gennemgang af “tungt vand” via “fake eller facts” i håb om, at I nu husker, at tungt vand skyldes H-atomer med både en proton og en neutron. Derefter fik næsten 6 elever taget “Strålingsbeviset”. Jeg er imponeret over den tilgang i har til emnet “Elektromagnetisk Stråling” og de resultater I har opnået: SEJT:-)

UGE 38

Torsdag 19-9-2019
Vi gennemgår lektien SE HER og vi gennemgår MindMeisteren “Solens Stråling” for at vise skolens ledelse, hvordan vi udnytter et program anbefalet af Undervisningsministeriet til brug for bl.a. dispositioner, når der arbejdes med fællesfaglige fokusemner.
Nogle af jer har give udtryk for, at opgaverne og spørgsmålene i lektien SE HER er meget svære. Andre siger, at de er nemme. Under alle omstændigheder skal vi lige vende MindMeisteren som fagdidaktisk undervisningsmedie, og så skal jeg nok gøre mit til, at spørgsmål og opgaver stilles, så de er til at forstå. Nadia er fx. kommet med kritik som betyder, at jeg forbedrer noget tekst i “Solens Stråling”, for Nadia har fuldstændig ret: teksten kunne forbedres. Det er netop også det smarte med Undervisningsministeriets anbefalede program: det kan løbende forbedres via elevernes feedback. Så tak til Nadia:-)
I tirsdags begyndte vi på STRÅLINGSBEVIS uddelinger. Det går supergodt:-D

Tirsdag 17-9-2019
I torsdags fremlagde de sidste grupper, og alle fik udleveret Solens Stråler (1 A4 side trykt på begge sider) og Naturvidenskabelige artikler om grundstoffer mm. Der var 2 elever fraværende, de kommer selvfølgelig lige til mig og får det, når de er i skole igen. Artiklerne er nødvendige for at lave lektien til på torsdag! SE HER
Vi afslutter STRÅLING for denne gang – ser et par fællesforsøg – og derefter bliver der måske tid til at lave lektier.
I skal også lige ind på fysik-kemi tjek, det aftaler vi nærmere i timen.


BEMÆRK VENLIGST LIGE at ledelsen meget gerne vil se, hvordan vi bruger MindMeister i undervisningen og evt. kommer ind ser/tager foto i timerne i næste uge 38.

UGE 37

Torsdag 12-9-2019
I sidste time blev pH og nogle forsøg koblet sammen, så I forhåbentlig har en forståelse for syrer og baser. I fik et stykke indikatorpapir til at sætte ind i jeres hæfter (nogle glemte det vist) og Tobias fik vist ikke sit hæfte. Det skal vi lige huske nu!
Gruppe 2 POLARLYS og gruppe 5 LYS VI KAN SE fremlægger. HUSK VENLIGST LIGE at have jeres ting parat også computer med korrekt tilslutning INDEN TIMEN!
Se kommentarer og gode råd til gruppernes fremlæggelser her
Husk mig også på at I skal have udleveret artiklen “Solens Stråling” samt en lille samling artikler nødvendig for repetitionsopgaverne i MindMeister SE HER.

Bemærk venligst lige, at MindMeister som I linker til ovenfor, måske ikke virker helt optimalt. Men nu må vi afprøve det, og så vil jeg rette henvendelse til Skole-Tube, hvis vi finder ud af, at den bør forbedres. Så I skal være kritiske I brugen af den, altså både med hensyn til mine spørgsmål og “styringen” af den 🙂 TAK

Tirsdag 10-9-2019
Gruppe 3 fremlægger først, derefter gruppe 5, gruppe 1 og gruppe 2.
VIGTIGT: Efter sidste time gjorde Andreas mig opmærksom på, at der ikke er oplysninger om bølgelængderne for det synlige lys på MindMeisteren “Solens Stråling”. Det har Andreas helt ret i. Men I har alle fået udleveret et A4 ark (liggende) med det elektromagnetiske spektrum og med det synlige lys visualiseret (400nm – 700nm). Se venligst LYS og LYD
Har I iøvrigt ikke også fået en A3 side med Solens Stråler, hvor det også fremgår? Ellers sig til!


UGE 36

TORSDAG 5-9-2019 (Fravær 2 elever) 
Den 1. time er inddraget til extern vejledning.
I 2. time fortsætter vi med fremlæggelserne (hvis altså I ikke stadig har vejledning).

TIRSDAG 3-9-2019
Vi skal lige have klarhed over, hvem der mangler at blive helt færdig til fremlæggelserne.
Og ellers følger vi planen SE HER

Se kommentarer og gode råd til gruppernes fremlæggelser her


UGE 35

TORSDAG 29-9-2019
Alle ved nu hvornår de skal fremlægge.
Elias laver “STRÅLING” færdig.
Et par grupper får hjælp til forsøg og alle gør deres projekter færdige, så de er klar til på tirsdag.

1. Vi skal have fremlæggelserne på plads til uge 36  SE HER
2. Alle grupper skal vide hvilke modeller / forsøg der skal laves til fremlæggelsen
3. Hvad er dermed planerne for timerne torsdag 15-8?

HUSK: I skal hver især (altså alle i gruppen) kende det faglige indhold på MindMeister siden “Solens stråling” (ligger på Copyright Fonder med den kode I kender så godt:-)


UGE 34
I fortsætter med projektemnet “Solens Stråling” SE HER  og se under Copyright Fonder “Mindmeister”

LEKTIER: Klik her
Koden får I i timen den 20-8 samt yderligere info om lektien:-)


Hej 8. klasse – VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR MED MASSER AF NATURVIDENSKAB:-)

I starter med at få udleveret “Naturvidenskabens Røde Tråd”:

I uge 33 og 34 arbejder grupperne SE HER med projektemnet “Solens Stråling” SE MINDMEISTER under Copyright Fonder.

Grupperne skal arbejde med et underemne til “Solens Stråling” og fremlægge deres projektarbejde i uge 35.
I forbindelse med projektarbejdet skal gruppen selvfølgelig læse definitionerne og teksterne på MINDMEISTER-SIDEN “Solens Stråling”.

Til fremlæggelsen SKAL gruppen anvende modeller, tegninger, forsøg eller lign. I den forbindelse kan I selvfølgelig altid få hjælp og ideer af underviseren:-)

God arbejdslyst.