2021

TORSDAG 14-1-2021
Hej 7.Y
Jeg er blevet bedt om at deltage i et møde, hvor jeg skal medvirke til at vurdere fremtidens forskningsbaserede undervisningsmateriale for udskolingselever i Danmark. Det betales af Undervisningsministeriet og det er meget spændende! Men det er netop i jeres timer i dag. Jeg håber derfor, at I vil benytte tiden til at gøre jeres gruppearbejde færdigt og derudover: at I hver vil finde nogle spændende korte fuglefilm på DOF eller youtube, som vi alle kan lære noget af næste gang. Håber det er ok, og så “ses” vi på tirsdag:-)
BEMÆRK LIGE: Det kan være fugle fra hele verden, det behøver altså IKKE være en fugl der lever i Danmark.

Anettes mobilnummer: 28866227

LINK TIL ONLINE UNDERVISNING 7.Y

TIRSDAG 12-1-2021

LEKTIE: I skal lave klassifikationen over de 5 danske fuglearter I så i timen torsdag – se hvordan her
Find hjælp på DOFs hjemmeside – her er et LINK til den
LÆRINGSMÅL: eleven bliver klar over hvordan en art indgår i en systematisk sammenhæng herunder betydningen af alle arters latinske navne!
VIGTIGT: husk at notere nye fuglearter til listen til næste gang:-)

GRUPPERNE

Skovspurv - Wikipedia, den frie encyklopædi

TORSDAG 7-1-2021 kl.11.10

Fugle observeret siden sidst:
Ringdue
Sildemåge
Fiskehejre
Musvåge

Fugle observeret af 7.Y fra klokken 8.50-9.30 5-1-2020.
Musvit
Solsort
Blåmejse
Dompap
Husskade
Gråspurv
Grågæs

Anettes foderbræt:
Stor flagspætte
Sortmejse
Sumpmejse
Bogfinke
Ringdue
(Musvit, blåmejse)

Undervisningen starter 5-1-2021 kl. 8.25

2020

Anette træffes næsten altid på telefon 28866227 og selvfølgelig på AULA

LÆG VENLIGST JERES  “mordrapportresultat” ind i “MORDGÅDEN 7Y” (hvis I har fået resultatet)

UGE 51
Tirsdag den 15-12-2020

I skal lave de 3 opgavesæt på biologitjek
LOG IN med jeres UNI LOGIN
Vi gennemgår opgaverne sammen på torsdag 17-12-2020 klokken 13.25.

UGE 48-51

Fællesinfo til udskolingen og 4.-5. klasse
I disse uger arbejder klasserne med et storstilet projekt som styrker naturfagsundervisningen i grundskolen. Firehøjeskolen og naturfagsvejlederen er udvalgt til at deltage, hvilket vi er meget stolte over. Børne- og Undervisningsministeriet står bag dette projektet. Hensigten er at nytænke undervisning med afsæt i fx Naturvidenskabens ABC og Fælles Mål. Det er helt i tråd med de aktiviteter, vi konkret arbejder med i udskolingen her på Firehøjeskolen: se fx vores NATURVIDENSKABENS RØDE TRÅD og faglige overblik.

HVAD ARBEJDER KLASSERNE MED I PROJEKTET?

FORSØGSOPSTILLINGEN
ALGERNE PÅ DRÅBEFORM
ALGEDRÅBEFABRIKATION
FORSØGSGLAS

Overordnet set som sagt nytænkning og FREMTIDEN!
9.X repeterer bl.a. processerne fotosyntese og respiration i forbindelse med et meget spændende algeforsøg udviklet på Københavns Universitet. Dette forsøg har både 7.X og 7.Y også udført. Desværre er resultaterne fra de 3 klasser ikke blevet helt som forventet (som de burde være), men det skyldes udelukkende underviseren, som faktisk lavede fejl i forbindelse med belysning af algeforsøget. Undervisningsmaterialet er imidlertid så eksemplarisk, at der er masser af læring for eleverne, selv om forsøgene ikke var optimale. Det er undervisningsmateriale, der virker, vi er i gang med at afprøve!
SE EN VIDEO FRA PROJEKTET OM ALGEFORSØGET HER

SELVKØRENDE BILER
8. klasse og 4.-5. klasse har været igennem et tema om fremtidens selvkørende biler. Selv om det er materiale beregnet for udskolingen, kan både 4. og 5. klasse sagtens være med (de er nemlig ALLE særdeles naturvidenskabeligt interesserede 🙂 )
I dette tema gennemgås fremtidens muligheder – herunder de etiske overvejelser, der er nødvendige for at programmere de selvkørende biler. Det er så spændende, at høre elevernes meninger om denne fremtid som i øvrigt nok bliver nutid, før vi aner det!?
SE VIDEOSEKVENSERNE VIST TIL ELEVERNE OM FREMTIDENS BILER HER: https://www.dr.dk/undervisning/selvkoerende-biler

4. og 5. klasse er opslugt af fremtidens selvkørende bil

UDSKOLINGS-GRUPPEARBEJDET mm
I forbindelse med deltagelsen i projektet har klasserne desuden afprøvet forskellige didatiske nytænkninger mht. især gruppearbejdet. Siden 2018 har vi på Firehøjeskolen inddraget engineeringmetoder i naturfags -undervisningen. Det gør vi selvfølgelig stadig, så meget vi kan, men nu har vi forhåbentlig yderligere forbedret elevernes eksperimentelle og forsøgsbaserede arbejde: grupperne på 3 eller max. 4 personer har en af disse gruppepersoner som CHEF (det skal selvfølgelig gå på skift). Det betyder, at denne CHEF er den eneste i gruppen, der må stille mig (underviseren) spørgsmål, at det er CHEFEN, der har ansvaret for forsøgsvejledningen, at det er denne CHEF, der uddelegerer opgaver og forsøgsarbejde etc.
Det har været en mega succes for os alle sammen. For det første (set fra underviserens side) kan jeg fokuserer på 4 – 5 elever, når der skal gives vigtige beskeder/materialer osv. Disse elever har så ansvaret for at fordele opgaver – samt ansvaret for, at de andre i gruppen forstår processerne. Eleverne (chefernes “folk”) har tilkendegivet, at de føler sig mere trygge, når de ved, at én i gruppen har overblikket – og vi er alle enige om, at der spares en masse tid, som så kan gå til konkret undervisning. Det er herligt.
Om denne succes så skyldes, at eleverne er så skønne på vores skole, og alle gerne vil lære noget, eller om det skyldes, at dette projekts materiale er så målrettet og godt at bruge, står hen i det uvisse – måske er det en kombination 😉

VIGTIG SLUTBEMÆRKNING
Det er et omfattende materiale for os at afprøve. Det har kostet meget forberedelsestid for underviseren. Men det er en mægtig skøn proces at deltage i. Det skyldes ikke mindst, at projektet indeholder både teori og praktiske forsøg samt input, som ikke kan undgå at inspirere underviseren til – i endnu højere grad – at få de naturvidenskabelige kompetencer i omdrejninger. Det er i øvrigt både Rambøll, VIA University College og KU m.fl. der står for projektet. Selv om det er tidskrævende for os, at være “forsøgsskoler”, så er det som sagt meget spændende. Desuden har der været hjælp at hente, hvis man af en eller anden grund lige har været i tvivl, eller ikke kunne finde det, der skulle bruges. Det har fungeret perfekt. Var det bare sådan altid:-)


UGE 47-48 BRINTBILMODELLEN aktiveres

og vi fortsætter med de selvkørende biler- se uge 46.
Husk at bruge dette link indimellem: ENERGIOVERSIGT


UGE 46 Teoretisk forarbejde

Mandag 9-11-2020 har I vikar og skal arbejde med følgende:
Læs denne tekst Vedvarende energi 7.Y
Find derefter inspiration om emnet “selvkørende biler” her: https://www.dr.dk/undervisning/selvkoerende-biler
Det vil være genialt, om I kan indtænke nogle muligheder for selvstyrende modeller, I selv kan lave. Men det snakker vi nærmere om, når jeg er tilbage igen.UGE 45

Tirsdag 3-11-2020 LINK TIL TEST
ELEKTRICITET
Vi gennemgår disse sider: Vekselstrøm og jævnstrøm 6-10-2020 og ELNET DK


UGE 43 – 44

KLASSIFIKATION


UGE 41

Klassifikation test

Vi går i gang med et nyt emne. Se lektien HER og find artiklerne på Alinea: https://biologi.alinea.dk/course/AugI-system-i-kaos


UGE 40

https://forms.gle/1AoV6Sm3wbuMPeeo7


UGE 39

Der findes 3 typer celler: DYRECELLER, PLANTECELLER og BAKTERIECELLER. Desuden findes der VIRUS.
Ugens emne er MIKROORGANISMER.


UGE 38 2020

TEST DIN VIDEN OM CELLER: Organismers celler med spørgsmål uden svar
SE FOTOSYNTESE

I fortsætter med at arbejde på “LIVETS BYGGESTEN”

Vi gennemgik igen molekylet i torsdags 10-9-2020 og derefter startede vi på det nye emne: DYRE- og PLANTERCELLER. I skal medvirke til at vurdere Alineas forløb om dette emne.

GRUNDSTOFFERNES FORDELING I KLASSEN
Tirsdag 1. september 2020

I får tid til at besvare spørgsmålene under 27. august i jeres GRUNDSTOF-DOKUMENT.
Hvis / når I er færdige med det, kan I arbejde videre i det virtuelle laboratorium.
Jeg vil nemlig gerne se GRUNDSTOF-DOKUMENT H, He, Li og B idag.


Tirsdag 25. august og torsdag 27. august 2020

Torsdag så vi BBC filmen om grundstoffer og bagefter blev magnesium opvarmet så en kemisk reaktion mellem metallet og oxygen dannede et hvidt pulver.

LEKTIE:
BESVAR FØLGENDE SPØRGSMÅL I DIT GRUNDSTOF-DOKUMENT
Hvornår er dit grundstof blevet opdaget / fundet?
Hvem har opdaget / fundet det?
Hvad bruges dit grundstof til? og/eller
Hvilken betydning har dit grundstof?

I skal arbejde med atomer i det virtuelle laboratorium.


Torsdag 20. august 2020

Vi så film om grundstoffer


Tirsdag 18. august 2020

LEKTIE:
Hvad kendetegner grundstofferne i en hovedgruppe?
Hvad kendetegner grundstofferne i en periode?
Hvorfor kan et atom være uladet = neutralt?
Hvorfor kan et atom være positivt ladet?
Hvorfor kan et atom være negativt ladet?
Hvor hører dit grundstof til i det periodiske system (HOVEDGRUPPE og PERIODE) og hvorfor?


Torsdag 13. august 2020

Vi gennemgik atomets opbygning og HOVEDGRUPPER / PERIODER og vi så/hørte filmen om “lyden fra det tidlige Univers”.
Derefter blev alle udsat for en spændende koncentrationstest (3D).
Til sidst fik eleverne et grundstof:-)

LEKTIE: de første 10 grundstoffer i det periodiske system skal man kunne udenad inden udgangen af august. Desuden ved alle, hvad en proton (p), en neutron (n) og en elektron (e) er:

ATOMET


Mandag 10. august 2020

Velkommen til de nye elever fra Vandel:-)
Vi lærer lige hinanden lidt at kende, og snakker derefter om grundstoffer og atomer.