Anettes mobilnummer: 28866227

SPIRINGS-FORSØG

LINK TIL EMNERNE (kodet side)

Biologiopgave maj 2021:
Inspireret af filmen vi lige har set, skal I hver især skrive om en art, og hvordan denne art er påvirket af mennesker. Jeres beskrivelser om arten skal laves i Book Creator (Skoletube).
Her er oprettet et bibliotek med navnet: BIODIVERSITET 7.X
KODEN er MMX6MX7.
LÆS TEKSTERNE HERUNDER:

SE OM DIN ART ER PÅ “RØDLISTEN” HER: Rødliste 2019 DANMARK
Det tyder eksempelvis ikke på, at mariehøns i Danmark er truet, men ålen og 13.275 andre arter i Danmark er på listen og dermed mere eller mindre udryddelsestruet!
Er dit dyr ikke i Danmark så brug dette link: Truede dyr i Verden

STATUSBETEGNELSER ifølge IUCN*
EX uddød
EW uddød i vild tilstand
CR kritisk truet
EN truet
VU sårbar
NT næsten truet
LC ikke truet
DD utilstrækkelig data
International Union for Conservation of Nature

Når du/I skriver jeres bog-artikel, skal I huske at have en indholdsfortegnelse med overskrifter. Del jeres underemner op, så artiklen bliver spændende at læse og læringsmuligheden er optimal. Husk at lave lange beskrivelser i punktform: lav fx. et skema over fødevalg eller levesteder osv.
HUSK AT FØLGE MED I MIN ARTIKEL “ULVEDYBET” og få måske lidt inspiration fra den 🙂

LINK TIL CANADISK NATURFILM

LINK TIL ONLINE MØDE

FØR MAJ

GRUPPERNE

MANDAG 1-3-2021
T E S T 1-3-2021
Notat ANTISTOF og MIKROTITERPLADER
LINK TIL DET VIRTUELLE LABORATORIUM

MANDAG 22-2-2021
Vi er gået i gang med COVID 19 og emnet VIRUS (husk dette materiale er kodet!) og opgaverne på denne side: 12 opgaver med LINK til artikler I skal bruge, for at finde svar til de 12 opgaver.

MANDAG 8-2-2021
Vi skal SE DENNE UDSENDELSE  “De syge svin”

TORSDAG 4-2-2021

Er gruppen færdig med besvarelserne REWILDING
Grundet de nye meldinger fra UVM, skal I fremlægge gruppens arbejde for alle i klassen på klassens meet.
Er gruppen klar til det (altså har I udarbejdet en fælles slides / et fælles dokument)?
Vi skal derfor allerførst lige aftale, om I har brug for mere gruppetid.
BIOLOGITJEK.DK

DOKUMENTAR OM ULVE

MANDAG 1-2-2021

LINK TIL EN TEST

Filmen fra CFU: “Naturen vender tilbage 1”
Filmen fra CFU:  “Naturen vender tilbage 3”
Filmen fra CFU: “Naturen vender tilbage 4”

MANDAG 18-1-2021 LILLE VILDMOSE
Gruppearbejde 18-1 og 21-1 2021

MANDAG 11-1-2021 og MANDAG 18-1-2021 I grupperne skal I 1) Finde ud af hvilke fugle der er på jeres klasseside på fonderscience 2) Lave en liste over de fugle gruppen har set siden sidst 3) Sammenligne jeres lektie og blive enige om de 5 arters klassifikation 4) LEKTIE TIL ANETTE: Lave en beskrivelse af en fugl (brug DOF) uden at nævne fuglens navn. Så skal Anette finde frem til fuglens navn. Anette må gerne stille nogle spørgsmål om fuglen til jer, så I skal vide noget om den!

LILLE VILDMOSE

MANDAG 11-1-2021

Arter siden sidst:
Bjergvipstjert
Havørn

LEKTIE: I skal lave klassifikationen over de 5 danske fuglearter I så i timen torsdag – se hvordan her
Find hjælp på DOFs hjemmeside – her er et LINK til den
LÆRINGSMÅL: eleven bliver klar over hvordan en art indgår i en systematisk sammenhæng herunder betydningen af alle arters latinske navne!
VIGTIGT: husk at notere nye fuglearter til listen til næste gang:-)

Skovspurv - Wikipedia, den frie encyklopædi

TORSDAG 7-1-2021 kl.11.10

Fugle observeret i 7.X siden sidst:
Sneugle (?)
Ringdue
Fuglekonge
Rød Glente

Find hjælp på DOFs hjemmeside – her er et LINK til den

Vi fortsætter med fuglene. Program gives i begyndelsen af timen.
LÆRING: I skal kende de fugle der er på listen fra i mandags:-)
Rødhals (Erithacus rubecula) - Naturbasen

Undervisningen starter 4-1-2021 kl. 13.25
Her er listen over de fugle 7.X observerede live d.d. fra 13.45-14.45:
Husskade
Musvit
Bogfinke
Gærdesmutte
Spætmejse
Solsort
Krage
Musvåge
Blåmejse
Jernspurv
Rødhals
Sortmejse
Natugle (måske?)

Natugle

2020

LÆG VENLIGST JERES  “mordrapportresultat” ind i “MORDGÅDEN 7X” (hvis I har fået resultatet)

UGE 51
Mandag den 14-12-2020

I skal lave de 3 opgavesæt på biologitjek
LOG IN med jeres UNI LOGIN
Vi gennemgår opgaverne sammen på torsdag 17-12-2020 klokken 11.10. Brug venligst dette LINK som aktiveres senest klokken 11.00.

UGE 48-51

Fællesinfo til udskolingen og 4.-5. klasse
I disse uger arbejder klasserne med et storstilet projekt som styrker naturfagsundervisningen i grundskolen. Firehøjeskolen og naturfagsvejlederen er udvalgt til at deltage, hvilket vi er meget stolte over. Børne- og Undervisningsministeriet står bag dette projektet. Hensigten er at nytænke undervisning med afsæt i fx Naturvidenskabens ABC og Fælles Mål. Det er helt i tråd med de aktiviteter, vi konkret arbejder med i udskolingen her på Firehøjeskolen: se fx vores NATURVIDENSKABENS RØDE TRÅD og faglige overblik.

HVAD ARBEJDER KLASSERNE MED I PROJEKTET?

FORSØGSOPSTILLINGEN

ALGERNE PÅ DRÅBEFORM

ALGEDRÅBEFABRIKATION

FORSØGSGLAS

Overordnet set som sagt nytænkning og FREMTIDEN!
9.X repeterer bl.a. processerne fotosyntese og respiration i forbindelse med et meget spændende algeforsøg udviklet på Københavns Universitet. Dette forsøg har både 7.X og 7.Y også udført. Desværre er resultaterne fra de 3 klasser ikke blevet helt som forventet (som de burde være), men det skyldes udelukkende underviseren, som faktisk lavede fejl i forbindelse med belysning af algeforsøget. Undervisningsmaterialet er imidlertid så eksemplarisk, at der er masser af læring for eleverne, selv om forsøgene ikke var optimale. Det er undervisningsmateriale, der virker, vi er i gang med at afprøve!
SE EN VIDEO FRA PROJEKTET OM ALGEFORSØGET HER

SELVKØRENDE BILER
8. klasse og 4.-5. klasse har været igennem et tema om fremtidens selvkørende biler. Selv om det er materiale beregnet for udskolingen, kan både 4. og 5. klasse sagtens være med (de er nemlig ALLE særdeles naturvidenskabeligt interesserede 🙂 )
I dette tema gennemgås fremtidens muligheder – herunder de etiske overvejelser, der er nødvendige for at programmere de selvkørende biler. Det er så spændende, at høre elevernes meninger om denne fremtid som i øvrigt nok bliver nutid, før vi aner det!?
SE VIDEOSEKVENSERNE VIST TIL ELEVERNE OM FREMTIDENS BILER HER: https://www.dr.dk/undervisning/selvkoerende-biler

4. og 5. klasse er opslugt af fremtidens selvkørende bil

UDSKOLINGS-GRUPPEARBEJDET mm
I forbindelse med deltagelsen i projektet har klasserne desuden afprøvet forskellige didatiske nytænkninger mht. især gruppearbejdet. Siden 2018 har vi på Firehøjeskolen inddraget engineeringmetoder i naturfags -undervisningen. Det gør vi selvfølgelig stadig, så meget vi kan, men nu har vi forhåbentlig yderligere forbedret elevernes eksperimentelle og forsøgsbaserede arbejde: grupperne på 3 eller max. 4 personer har en af disse gruppepersoner som CHEF (det skal selvfølgelig gå på skift). Det betyder, at denne CHEF er den eneste i gruppen, der må stille mig (underviseren) spørgsmål, at det er CHEFEN, der har ansvaret for forsøgsvejledningen, at det er denne CHEF, der uddelegerer opgaver og forsøgsarbejde etc.
Det har været en mega succes for os alle sammen. For det første (set fra underviserens side) kan jeg fokuserer på 4 – 5 elever, når der skal gives vigtige beskeder/materialer osv. Disse elever har så ansvaret for at fordele opgaver – samt ansvaret for, at de andre i gruppen forstår processerne. Eleverne (chefernes “folk”) har tilkendegivet, at de føler sig mere trygge, når de ved, at én i gruppen har overblikket – og vi er alle enige om, at der spares en masse tid, som så kan gå til konkret undervisning. Det er herligt.
Om denne succes så skyldes, at eleverne er så skønne på vores skole, og alle gerne vil lære noget, eller om det skyldes, at dette projekts materiale er så målrettet og godt at bruge, står hen i det uvisse – måske er det en kombination 😉

VIGTIG SLUTBEMÆRKNING
Det er et omfattende materiale for os at afprøve. Det har kostet meget forberedelsestid for underviseren. Men det er en mægtig skøn proces at deltage i. Det skyldes ikke mindst, at projektet indeholder både teori og praktiske forsøg samt input, som ikke kan undgå at inspirere underviseren til – i endnu højere grad – at få de naturvidenskabelige kompetencer i omdrejninger. Det er i øvrigt både Rambøll, VIA University College og KU m.fl. der står for projektet. Selv om det er tidskrævende for os, at være “forsøgsskoler”, så er det som sagt meget spændende. Desuden har der været hjælp at hente, hvis man af en eller anden grund lige har været i tvivl, eller ikke kunne finde det, der skulle bruges. Det har fungeret perfekt. Var det bare sådan altid:-)


UGE 47-48 BRINTBILMODELLEN aktiveres

og vi fortsætter med de selvkørende biler- se uge 46.
Husk at bruge dette link indimellem: ENERGIOVERSIGT


UGE 46 Teoretisk forarbejde

Mandag 9-11-2020 har I vikar og skal arbejde med følgende:
Læs denne tekst Vedvarende energi 7.X
Find derefter inspiration om emnet “selvkørende biler” her: https://www.dr.dk/undervisning/selvkoerende-biler
Det vil være genialt, om I kan indtænke nogle muligheder for selvstyrende modeller, I selv kan lave. Men det snakker vi nærmere om, når jeg er tilbage igen.


UGE 45

Vi starter med en Kahoot – hvis I har lyst altså 🙂

ELEKTRICITET
Vi gennemgår disse sider: Vekselstrøm og jævnstrøm 6-10-2020 og ELNET DK


UGE 43

NY KLASSIFIKATIONS TEST


UGE 41

KLASSIFIKATION TEST

Vi går i gang med et nyt emne. Se lektien HER og find artiklerne på Alinea: https://biologi.alinea.dk/course/AugI-system-i-kaos


UGE 40

https://forms.gle/1AoV6Sm3wbuMPeeo7


UGE 39

Der findes 3 typer celler: DYRECELLER, PLANTECELLER og BAKTERIECELLER. Desuden findes der VIRUS.
Ugens emne er MIKROORGANISMER.


UGE 38

TEST DIN VIDEN OM CELLER: Organismers celler med spørgsmål uden svar
SE FOTOSYNTESE

I fortsætter med at arbejde på “LIVETS BYGGESTEN”

Vi gennemgik igen molekylet i torsdags 10-9-2020 og derefter startede vi på det nye emne: DYRE- og PLANTERCELLER. I skal medvirke til at vurdere Alineas forløb om dette emne.

GRUNDSTOFFERNES FORDELING I KLASSEN

Torsdag 3. september 2020

Alle så “Naturvidenskabens Røde Tråd” og derefter filmen “Fisken i dig”.


Mandag 31. august 2020

I får tid til at besvare spørgsmålene under 27. august i jeres GRUNDSTOF-DOKUMENT.
Hvis / når I er færdige med det, kan I arbejde videre i det virtuelle laboratorium.
Jeg vil nemlig gerne se GRUNDSTOF-DOKUMENT H, He, Li og B idag.


Torsdag 27. august 2020
Vi så BBC filmen om grundstoffer og bagefter blev magnesium opvarmet så en kemisk reaktion mellem metallet og oxygen dannede et hvidt pulver.

LEKTIE:
BESVAR FØLGENDE SPØRGSMÅL I DIT GRUNDSTOF-DOKUMENT
Hvornår er dit grundstof blevet opdaget / fundet?
Hvem har opdaget / fundet det?
Hvad bruges dit grundstof til? og/eller
Hvilken betydning har dit grundstof?


Mandag 24. august 2020

I det virtuelle laboratorium arbejdede I med atomer for især at forstå forskellen på atom og ion.
Derefter øvede vi grundstofferne.


Torsdag 20. august 2020

Vi så film om grundstoffer


Mandag 17. august 2020

Alle elever har “fået” hvert sit grundstof.

LEKTIE:
Hvad kendetegner grundstofferne i en hovedgruppe?
Hvad kendetegner grundstofferne i en periode?
Hvorfor kan et atom være uladet = neutralt?
Hvorfor kan et atom være positivt ladet?
Hvorfor kan et atom være negativt ladet?


Torsdag 13. august 2020

Vi gennemgik atomets opbygning og HOVEDGRUPPER / PERIODER og vi så/hørte filmen om “lyden fra det tidlige Univers”.
Derefter blev alle udsat for en spændende koncentrationstest (3D).

LEKTIE: de første 10 grundstoffer i det periodiske system skal man kunne udenad inden udgangen af august. Desuden ved alle, hvad en proton (p), en neutron (n) og en elektron (e) er:

ATOMET


Mandag 10. august 2020

Velkommen til de nye elever fra Vandel:-)
Vi lærer lige hinanden lidt at kende, og snakker derefter om grundstoffer og atomer.