PÅSKEN 2020

Hej 7. klasse
Lektien her til påske og indtil maj-juni (?) er enkel men meget meget spændende:

EMNER: ARTSKENDSKAB, ADFÆRD og “FELTBIOLOGI”

I skal følge med i DOF (Dansk Ornitologisk Forening) hjemmesiden, hvor et havørnepar er videoovervåget.
Klik på link til ørnereden herunder teksten og foto.
Mindst én gang om ugen, skal I klikke ind på reden og kort beskrive. hvad I ser. Det skal bare være et par linjer.

MEN HUSK: I SKAL skrive hvad dato og hvilket klokkeslet/tidspunkt I observerer reden (ser på reden) og HVORDAN VEJRET ER!
Gem jeres notater (på papir, på mobiltelefon eller computer…) DET ER LEKTIER:-D

Eksempel:
25-3-2020 kl. 12.27 Kun den ene voksne fugl på reden (varmer æggene). Sol og lidt vind.

På et tidspunkt – når vi mødes igen:-) – så samler vi disse resultater, og får en fantastisk logbog over dette havørnepars yngletid!
Den udgiver vi derefter her på hjemmesiden. Måske er der også nogle (foruden mig) der lige tager et foto indimellem. OG LAVER TEGNINGER til vores kommende IT-havørnelogbog?!

LINK TIL ØRNEREDEN

Læs mere om havørnene her

Mellemtrin og 6. klasse har fået samme lektie, så vi kan sikkert få en masse spændende oplysninger, når vi er så mange der kigger med på ørnenes fantastiske liv. Isabella i 3.-4. klasse har givet tilladelse til, at I må se den helt fantastiske optagelse her:

 

Se Isabellas fantastiske optagelser af ørneparret:

  1. Gå på SkoleTube
  2. KLIK PÅ “Join kanal”
  3. Skriv koden 5241996F
  4. KLIK PÅ “Join kanal”

 

 

HUSK: Kontakt mig hvis I har spørgsmål, problemer med at logge ind, mangler flere lektier osv.
Jeg er (24-7) på mobil: 28866227 og AULA.

GOD FORNØJELSE og god påske
PS I får altså nogle flere lektier efter påsken:-)


 

HJEMMEUNDERVISNING uge 13 2020

Jeg har gennemgået jeres besvarelser på BIOLOGI TJEK den 22-3-2020.
Jeg synes, det er superflot besvaret taget i betragtning, at der er en del emner vi ikke har været igennem endnu. De (få:-) opgaver, I har besvaret med under 60% rigtige er nu nulstillet. Dem skal I lige besvare igen, for det er noget der giver læring!
6 af jer har slet ikke været logget ind / besvaret nogen opgavesæt. Det er vigtigt, at I kommer igang og får lavet disse lektier:

Jeg er på telefon 28866227 eller på AULA. I er meget velkommen til at sende mail, sms eller ringe, hvis I har spørgsmål eller lign. Kontakt mig straks hvis I ikke kan komme ind på biologitjek. Hvis I ikke har besvaret opgaverne inden mandag den 30-3-2020 så tillader jeg mig lige at kontakte jer:-)

HJEMMEUNDERVISNING uge 12-13 2020

VIGTIGT TIL FORÆLDRENE:
I skal vide, at jeg er på telefonen 28866227 hele døgnet begge uger. I er meget velkommen til at sende sms eller ringe, hvis I har spørgsmål eller lign.

Hej forældre og elever i 7. klasse.
I forbindelse med den situation vi er i lige nu, foreslår jeg, at eleverne bruger dette link: biologitjek.dk
På denne hjemmeside har jeg åbnet nogle testopgaver. Disse test-opgaver SKAL eleverne tilgå via deres UNI LOGIN. Men eleverne kan lave testopgaverne i den rækkefølge, de lige har lyst til. Der er opgaver fra emnerne HVIRVELLØSE DYR og HVIRVELDYR. Det er emner, vi kun har været lidt inde på. Det er imidlertid vigtigt, at eleverne har været omkring disse emner og deres begreber inden udgangen af 9. klasse.
Eleverne kan selvfølgelig også altid arbejde med træningsopgaver på hjemmesiden biologitjek.dk, hvor facit efterfølgende straks kan ses.

Jeg plejer at anbefale, at eleverne får minimum 60% rigtige. Men det bestemmer I alle helt selv. Og det er vigtigt, at I er klar over, at der er opgaver, I ikke kan besvare (det kan jeg heller ikke:-), fordi vi ikke har været omkring alle underemnerne endnu.
BEMÆRK VENLIGST: nogle af eleverne i 7. klasse har været inde og besvare nogle af testopgaverne. Jeg er ganske målløs over de resultater, eleverne her har opnået: de har nemlig alle opnået 100% rigtige.
Det er nu også en usædvanlig superstærk klasse denne her 7. klasse 🙂

Hvis I løser testopgaverne og får et gennemsnit under 60% (hvilket er helt ok:-) eller ønsker at besvare testopgaverne igen, så skal I blot sende mig en sms med jeres navn og hvilken opgave (opgaver) det drejer sig om (eller ringe til mig:-). Så nulstiller jeg den (eller dem) og de kan besvares på ny. HUSK: man lærer rigtig meget af sine fejl:-)

Jeg sætter lige de to små plakater med HVIRVELLØSE DYR og HVIRVELDYR ind her nedenunder, fordi eleverne nok har god brug for oplysningerne på disse sider – til nogle af besvarelserne.

Hvirvelløse dyr

Hvirveldyr

 


UGE 8-10

STATUS

PROJEKT: Naturvidenskabens hovedpersoner

EXTRA OPGAVER


UGE 5

GRUPPER og EMNER
Iben og Ingeborg VANDMÆND Nr. 8
Christian og Lors BLÆKSPRUTTER Nr. 3 (Fremlæggelse uge 5 3-2-2020)
Ditte, Trine og Larisa EDDERKOPPER Nr. 2 (Fremlæggelse uge 5 3-2-2020)
Elias, Timm og Lucas FUGLEEDDERKOPPER Nr. 7
Victoria, Smilla og Mille SNEGLE Nr. 4 (Fremlæggelse uge 5 3-2-2020)
Clara og Fie SØANEMONER Nr. 5 (Fremlæggelse uge 5 3-2-2020)
Kasper og Villiam GOPLER Nr. 6
Gabriela og Katrine SØSTJERNER Nr. 1 (Fremlæggelse uge 5 3-2-2020)

Kasper fraværende 6-2-2020 og Trine lidt forsinket

Sæt jeres filer om HVIRVELLØSE DYR ind her

UGE 3 – 4  2020

PROJEKTEMNE: HVIRVELLØSE DYR

LÆRINGSMÅL:
eleverne ved hvad begreberne RÆKKER, KLASSER og ART dækker over
eleverne kan få præsenteret et dyr og derefter placerer det i en af de overordnede grupper: hvirveldyr eller hvirvelløst dyr
for udvalgte kendte arter kan eleverne gøre rede for evt. klasse og række

Vi starter typisk timerne med en kort gennemgang af teoretiske emner og derefter arbejder eleverne med forskellige projekter i grupper:

Se her hvordan I skal lave jeres projekt: Naturvidenskabelige projekter

GRUPPER og EMNER:

V I G T I G T:
Husk eventuelt at låne en model af jeres dyr fra skolens biologiske samling.

Billedresultat for Søstjerne

GRUPPER og EMNER
Iben og Ingeborg VANDMÆND
Christian og Lors BLÆKSPRUTTER
Ditte og Larisa EDDERKOPPER
Elias, Timm og Lucas FUGLEEDDERKOPPER
Victoria, Smilla og Mille SNEGLE
Clara og Fie SØANEMONER
Kasper og Villiam GOPLER
Gabriela og Katrine SØSTJERNER


UGE 48 EMNEUGE

UGE 44 – 47

UGE 47

Vi går tæt på elektronerne og ser på elektriciteten som en ingrediens i atomer og molekyler.

SE FORLØBET: ELEKTRICITET og ELEKTRONIK
og ELEKTRICITET INFO læringsmål og opgaver

UGE 46

På torsdag den 14-11-2019 skal vi arbejde med: LINK TIL FARADAYs FORSØG hvis ellers Vejle Kommune “løslader” programmet til det.
Og så skal vi lige huske jeres “Ampere”-spørgsmål. Forhåbentlig går det mig bedre end sidst.

Mandag 11-11-2019 så vi filmen om Faraday. Ørsted filmen ser vi en anden gang. I prøvede at lave spænding som Faraday gjorde det (med de blå spoler og magnetstænger) og fik lidt introduktion til elektromagnetismen i det virtuelle laboratorium: SE HER

På torsdag den 14-5 2019 skal vi også arbejde med: LINK TIL FARADAYs FORSØG hvis ellers Vejle Kommune “løslader” programmet til det.
Og så skal vi lige huske jeres “Ampere”-spørgsmål. Forhåbentlig går det mig bedre end sidst.

Nu skal Ohms lov i funktion:-) I skal bygge kredsløb på computeren!
Vi skal også lære HC Ørsted at kende: DR FILM og måske hilse på Michael Faraday

UGE 45 Først skal vi lave lidt fælles opsamling. Derefter drejer det sig om vidt forskellige kredsløb!
Torsdag 7-11-2019 skal vi have tjek på strømstyrken. Derefter skal der konstrueres to forskellige virtuelle kredsløb som “opfatter” spænding og strømstyrke forskelligt. Vi fik Ohms lov på plads, så det er næste gang der skal bygges:-)
Mandag 4-11-2019 lavede I flere forskellige kredsløb og gættede spændingsværdier som I derefter målte. Undskyld jeg lige glemte, at vi ikke havde gennemgået dioden først.

UGE 43 – 44 I lærte computerprogrammet med virtuelle kredsløb at kende. I fik bygget kredsløb som virker i virkeligheden.

UGE 43 Håber I har haft en god ferie 🙂

Torsdag 24-10-2019 LEKTIE: De 5 kredsløb på den udleverede opgave.

Mandag gennemgik vi kort ENERGIKILDER (3) og ENERGIFORMER (7)
SE HER: ENERGIOVERSIGT
Derefter blev kredsløbet gennemgået ud fra denne virtuelle udgave som I alle fik en opgave til:
BYG ET KREDSLØB

Mandag 21-10-2019
Nyt emne introduceres. Nærmere besked i timerne.


UGE 42 EFTERÅRSFERIE

UGE 41

Mandag 7-10-2019
Jeg håber, I har fået noget ud af sidste uges “Atomer”. Ihvertfald har jeg ikke tidligere oplevet en klasse være så hurtig til at forstå de svære begreber i atomlæren. Det er skønt. De sidste fremlægger i dag og jeg husker at forberede OXYGEN og HYDROGEN:-)

UGE 40

Torsdag 3-10-2019
Forhåbentlig bliver vi færdige med grundstofferne idag.

Mandag 30-9-2019
Vi så fantastiske forsøg med oxygenforbrug, carbon brænding, CO2 påvisning og helium. Desuden fremlagde Kobber og Cæsium, så vi blev kloge på de to grundstoffer. Hertil venter der os lidt spændende forsøg. Desuden så I mit forsøg på en microbit programmeret lysmåler:-)

Det går altså super super godt med jeres fremlæggelser. Jeg er virkelig imponeret over både jeres høje faglighed og den måde, I har total styr på jeres materiale på. Nogle grundstoffer mangler stadigvæk at fremlægge, og jeg mangler at hjælpe et hold med forsøg. Vi starter ugen med at lave molekyler med molekylesættene, og så skal vi have “grundstofferne” afsluttet.
I skal bruge LINKET HER  om GRUNDSTOFFER, når der er gruppeundervisning med forsøg eller lign.
I skal læse emnerne: ATOMER, GRUNDSTOFFER og KEMISKE FORBINDELSE/MOLEKYLER samt besvare opgaverne i linket.
Desuden kan I også lave opgaver på FYSIK-KEMI TJEK.

UGE 39

Torsdag 26-9-2019
FREMLÆGGELSER incl. forsøg

Mandag 23-9-2019
De fleste er færdige med at forberede deres grundstof og er dermed klar til at fremlægge. Men jeg mangler at hjælpe nogle elever med de forsøg, der skal bruges til fremlæggelsen. Vi blev imidlertid næsten færdige med det idag.

UGE 38

Torsdag 19-9-2019
I mandags nåede vi at få lavet forsøg med metal (GULD-SØLV holdet) og afprøvet HELIUM. Forinden snakkede vi lige lidt om de forskellige grundstofgruppers arbejde, og at alle er helt klar over, at der skal være arbejdsro, også selv om man arbejder i klasselokalet, aulaen eller biblioteket. Vi starter som sædvanligt med at være samlet for at aftale forsøg eller behov for hjælp til opgaverne eller grundstofferne. Idag skal vi ihvertfald have tjek på CARBON og KOBBER. Men allerførst skal I alle lige logge ind på en spændende side med opgaver om grundstoffer.

Mandag 16-9-2019
I torsdags fik NITROGEN og URAN (radioaktivitet) gennemgået forsøgene. I fik at vide, at I skal lave MindMeisteren til på næste torsdag SE HER og SKRIV DINE SVAR I DIT HÆFTE! Jeg ledte forgæves efter CARBON.
I skal alle være i fysik-kemi lokalet ved timens begyndelse (og ikke 10 minutter senere). I skal nok få en forklaring på, hvorfor I alle skal være i faglokalet. I er desuden nødt til at være tilstede, når I skal have jeres forsøg gennemgået.
Følgende forsøg gennemgås: Ædle metaller og Carbon.


 

UGE 35, 36 og 37

Torsdag 12-9-2019
Fortsætter hvor vi slap, se venligst nedenfor.
Hvis I er færdige med jeres fremlæggelser, skal I gå igang med artiklerne i fik udleveret i mandags: SE HER og SKRIV DINE SVAR I DIT HÆFTE!

Mandag 9-9-2019

Vi nåede kun forsøg 1 og 4 nedenfor. De efterfølgende forsøg tager forhåbentlig ikke så lang tid. Vi fik talt om, hvad elever skal gøre, hvis de ikke lige har noget at lave: se venligst nedenfor og link til opgaver. Desuden blev det lige omtalt, at det selvfølgelig kun er de elever der viser interesse for deres emner, vi vil bruge “forsøgstid” på. Alle er heldigvis meget interesserede i deres grundstof emne:-)

Grupper får hjælp til forsøg:
1. Elektrolyse af vand
2. “Alkymisterne”
3. Carbon forsøg
4. Calciumforsøg mm.
5. Nitrogenforsøg
Hvis I er færdige med jeres grundstofprojekt, får I udleveret nogle artikler. Ud fra artiklerne kan I lave disse opgaver/besvare disse spørgsmål SE HER SKRIV DINE SVAR I DIT HÆFTE!

Torsdag 5-9-2019 (uge 36) (Fravær 1 elev)
starter vi timen med at få snakket om, hvor langt I er kommet.
Mange af jer skal lave spændende forsøg til fremlæggelsen, og jeg vil forsøge at hjælpe alle grupper individuelt.
Det betyder, at der er elever som skal lave teori mens andre laver forsøg.
Det aftaler vi nærmere om i begyndelsen af timen den 5. september.
Se her hvilke forsøg der indtil nu er aftalt:

GRUPPER TIL GRUNDSTOFFER til uge 37

Projektet går ud på, at eleverne skal fortælle nogle væsentlige og måske spændende ting om et grundstof.
Nogle af grundstofferne vises enten direkte eller indirekte ved nogle små og interessante forsøg.
Med den tid I har til rådighed, forventes det, at I laver eksempelvis 5-10 powerpoints, nogle plancher, modeller eller ligenende.
Se venligst linket til hvilke grundstof den enkelte elev skal fortælle om ovenfor. 

Her er Kosmos DET PERIODISKE SYSTEM


UGE 34

Klassen informeres om “MindMeister” og i grupper spilles Grundstofspillet.
Her er klassens første MindMeister om Det Periodiske System


UGE 33

Hej 7. klasse
det er så skønt at have mødt jer, og jeg er ved at få styr på de fleste (ikke alle:-( ENDNU ) af jeres navne. I fik udleveret “Naturvidenskabens Røde Tråd” og den snakker vi lidt mere om. Og så skal jeg altså lige have jeres navne på plads, I hope.

Har I husket at lave lektien;-) ?