GRUPPE 1 Titanosaurus
GRUPPE 2 Stegoaurus
GRUPPE 3 Triceratops
GRUPPE 4 Tyranosaurus
GRUPPE 5 Archaeopteryx

HVER GRUPPE SKAL BESVARE FØLGENDE:

OPGAVE 1
Hvornår levede der dinosaurer på Jorden?
TIP: Se kapitel 1 ALINEA: Da dinosaurerne herskede

OPGAVE 2
Hvor længe siden er det, at jeres dinosaur levede?
TIP: Se kapitel 2 ALINEA eller brug Internettet

OPGAVE 3
Hvilken hovedgruppe hører jeres dinosaur til?
TIP: Er den kødæder/planteæder/stor/lille?

OPGAVE 4
Hvad lever jeres dinosaur af?
TIP: Se kapitel 2 ALINEA / brug Internettet

OPGAVE 5
Hvad er der specielt interessant med netop jeres dinosaur?
TIP: Brug ALINEA og Internettet

Jeres besvarelser skal laves på en måde, så I kan præsentere det for de andre grupper: brug slides, video, dokumenter, foto etc.
I skal alle i gruppen have jeres gruppes materiale på computeren.
Det betyder, at I skal dele jeres præsentation med hinanden.
Det betyder også, at alle i gruppen kan præsenterer materialet.
Er der noget, I har brug for hjælp til, så er Anette på KLASSENS MEET eller på telefon 28866227, hvis systemet ikke virker 🙂
Planen er, at vi skal se alle jeres præsentationer på næste mandag.