Rigtig god påske

håber vi snart kan ses igen. Keder I jer for meget så nyd lige denne side STOR HORNUGLE (ugletv)
og denne video: det er ikke et påskelam men det er næsten lige så sødt 🙂

Se Isabellas fantastiske optagelser af ørneparret:

  1. Gå på SkoleTube
  2. KLIK PÅ “Join kanal”
  3. Skriv koden 5241996F
  4. KLIK PÅ “Join kanal”

HJEMMEUNDERVISNING UGE 14 – ? 2020

DATO: 30-3-2020
BEMÆRK: Fantastisk spændende opgaver jeres forældre også meget gerne vil /ikke kan lade være med at følge med i!
Lektier til 3.-4.-klasse, 5. klasse og 6. klasse i NATUR og TEKNOLOGI / BIOLOGI

EMNER: ARTSKENDSKAB, ADFÆRD og “FELTBIOLOGI”

I skal følge med i DOF (Dansk Ornitologisk Forening) hjemmesiden, hvor et havørnepar er videoovervåget.
Klik på link til ørnereden herunder teksten og foto.
Mindst én gang om ugen, skal I klikke ind på reden og kort beskrive. hvad I ser. Det skal bare være et par linjer.

MEN HUSK: I SKAL skrive hvad dato og hvilket klokkeslet/tidspunkt I observerer reden (ser på reden) og HVORDAN VEJRET ER!
Gem jeres notater (på papir, på mobiltelefon eller computer…) DET ER LEKTIER:-D

Eksempel:
25-3-2020 kl. 12.27 Kun den ene voksne fugl på reden (varmer æggene). Sol og lidt vind.

På et tidspunkt – når vi mødes igen:-) – så samler vi disse resultater, og får en fantastisk logbog over dette havørnepars yngletid!
Den udgiver vi derefter her på hjemmesiden. Måske er der også nogle (foruden mig) der lige tager et foto indimellem. OG LAVER TEGNINGER til vores kommende IT-havørnelogbog?!

LINK TIL ØRNEREDEN eller brug: ørnetv.dk på Google

Læs mere om havørnene her

HUSK: Kontakt mig hvis I har spørgsmål, problemer med at logge ind, mangler flere lektier osv.
Jeg er (24-7) på mobil: 28866227 og AULA.

GOD FORNØJELSE

Sidste nyt:

I forbindelse med denne hjemsendelsessituation er jeg i kontakt med nogle kollegaer fra andre kommuner. Det betyder, at jeg er blevet inspireret til at deltage i et kursus, hvor man som underviser lærer, hvordan man kan udarbejde en undervisnings-video-sekvens som gør læringen ekstra inspirerende for eleverne. Det betyder, at jeg håber at kunne tilføje et sådan undervisningsmedie til min hjemmeside i nærmeste fremtid:-)
Desuden deltager jeg i vores egen kommunes kursus i on-line undervisning i næste uge.
Det skal nok blive godt!

HJEMMEUNDERVISNING uge 13 2020

Hej elever og forældre, jeg har nu nulstillet de opgaver, eleverne har besvaret med under 60%. Det betyder, at disse opgaver kan besvares igen – og det er noget, man virkelig kan lære meget af.
Hvis I har specielle ønsker, som elev eller som forældre til elever, så ringer eller skriver I blot til mig (24-7): 28866227.
TIL VIGTIG ORIENTERING:
16 elever i 3.-4. klasse har slet ikke besvaret nogle af opgaverne.
Hvis I har svært ved at logge ind eller lign. så må I endelig kontakte mig. Så skal jeg guide jer hurtigt og nemt igennem til Natur og Teknologi Tjek

og evt. uddybe materialet her

Hvirvelløse dyr

Hvirveldyr

PLASTIC

Èn elev har besvaret alle spørgsmål med kravet 60% eller derover rigtigt! Det er super godt gået:-)
Fem elever har besvaret alle spørgsmål, men nogle af opgaverne er som sagt blevet nulstillet.

Derfor har jeg valgt IKKE at give flere nye lektier for.
MEN: ønsker I mere eller andet materiale, så må I endelig kontakte mig – og jeg skal øjeblikkelig være behjælpelig!

Jeg er iøvrigt meget imponeret over elevernes resultater: I har tjek på plastik mm. Det er superflot!
og
HUSK: JEG ER IKKE LÆNGERE VÆK END TELEFONEN:-)

HJEMMEUNDERVISNING uge 12-13 2020

TIL ELEVERNES FORÆLDRE:
Jeg er af den opfattelse, at det er jer der bestemmer, hvor meget jeres børn skal lave i forbindelse med hjemmeundervisning. Hvis I vælger at prioritere andre fag, har jeg selvfølgelig forståelse for det. Mine forslag herunder er dermed kun TILBUD. Imidlertid er eleverne noget så interesseret i og dygtige til faget, så det er virkelig en fornøjelse at undervise dem (og ret sørgeligt for mig, at jeg slet ikke skal se mine elever i 2 uger!).
I skal vide, at jeg er på telefonen 28866227 hele døgnet begge uger. I er meget velkommen til at sende sms eller ringe, hvis I har spørgsmål eller lign.

Hej forældre og elever i 3.-4. klasse.
I forbindelse med den situation vi er i lige nu, foreslår jeg, at eleverne bruger dette link: Natur og Teknologi Tjek
På denne hjemmeside har jeg åbnet nogle testopgaver. Disse test-opgaver SKAL eleverne tilgå via deres UNI LOGIN. Men eleverne kan lave testopgaverne i den rækkefølge, de lige har lyst til. Der er opgaver fra emnerne HVIRVELLØSE DYR og HVIRVELDYR. Desuden er der opgaver om det emne, Katrine og jeg sammen underviser i: PLASTIC mm.
Endelig kan eleverne selvfølgelig altid arbejde med træningsopgaver, hvor facit efterfølgende kan ses.
Jeg plejer at anbefale, at eleverne får minimum 60% rigtige. Men det bestemmer I alle helt selv. Og det er vigtigt, at I er klar over, at der er opgaver, I ikke kan besvare (det kan jeg heller ikke:-), fordi vi ikke har været omkring emnet.

Hvis eleverne løser testopgaverne og får et gennemsnit under 60% eller ønsker at besvare testopgaverne igen, så skal I blot sende mig en sms med jeres navn og hvilken opgave det drejer sig om (eller ringe). Så nulstiller jeg den (eller dem) og de kan besvares på ny. HUSK: man lærer rigtig meget af sine fejl:-)

Jeg sætter lige de to små plakater med HVIRVELLØSE DYR og HVIRVELDYR ind her nedenunder, fordi eleverne nok ikke har disse sider med hjem. Desuden sætter jeg plakaten med PLASTIC ind også. Disse sider kan måske være gode at have, når (hvis?) I arbejder med opgaverne?

Hvirvelløse dyr

Hvirveldyr

PLASTIC

  UGE 9 – ? PLASTIK FANTASTIK
UGE 11

PLASTIC plakat

Eleverne har mimet nogle Verdensmål, Det har været en oplevelse at se deres resultater. Mandag uge 11 skal vi se resten, det glæder vi os til. Vi udvælger nogle som skal vises igen for bl.a. Katrine og andre interesserede.
Derefter skal nogle af grupperne igang med at lave lidt undersøgelser over andre elevers viden samt de andre underviseres viden.
Andre grupper skal igang med at lave plakater via denne hjemmeside her AFFALD.DK Lav din egen plakat:
OPGAVEN
Hver gruppe skal vælge en overskrift til en plakat som hjælper med, at mennesker ikke bare smider affald hvor som helst.
Plakaten skal have mindst mulig tekst.
Der er masser af muligheder på hjemmesiden til at finde foto og tegninger (illustrationer) og inspiration i det hele taget.


Katrine Døssing har inviteret natur & teknologi til et samarbejde om emnet plastik koblet til FN´s verdensmål. Det synes jeg er helt fantastik, og det matcher perfekt i vores fag og plan:-)
Katrine har desuden udarbejdet et superflot og spændende materiale til emnet og har arrangeret en tur til Økolariet, hvor vi sammen, Katrine og jeg, skal udforske emnet nærmere sammen med alle de skønne elever i 3. – 4. klasse. De klasser vi ellers skulle have haft den dag, får en vikar.

Læs mere om den spændende undervisning: Plastik fantastisk
LÆS OM TUREN TIL VEJLE: Økolariet 26-3-2020

Klik her for flere oplysninger om Økolariet og  herTIL INFO:
Flere elever har henvendt sig, fordi deres forældre ikke kan se mit opslag på AULA
se venligst kopi af opslaget fra den 3-2-2020 her: Kopi fra AULA
Jeg får undersøgt hvad der er galt hurtigst muligt,
rigtig god vinterferie til både elever og forældre,
venlig hilsen Anette (mobil: 28866227)

UGE 6 2020

Vi har igen igen set nogle fantastiske modeller: Ronja har lavet LEGOboost guitaren – og den virker, Frederik har vist os en virkelig imponerende “grusgrav (råstof) kran” og Michael har fremvist særdeles geniale ideer til LEGOboost robottens brug i undervisningen, og endelig er Villiam Svaneby ved at bygge en racerbane der fungerer. Tusind tak alle sammen:-)

Mandag har vi nået en hel del fremlæggelser  – det er en faglig fornøjelse at overvære – vi håber på, at vi når resten på torsdag.

Alfred og Rasmus: PLAKAT OM STEN (spændende fremlæggelse 3-2-2020)
Anders, Victor og Michael: FORURENING (IT) (faglig flot fremlæggelse 3-2-2020)
Anne og Ingeborg: KLIMA OG VEJR (IT) (imponerende indhold og fremlæggelse 3-2-2020)
Diana og Ronja: MILJØ (IT) (innovativ og gennemtænkt fremlæggelse 3-2-2020)
Frederik og William SL: NATUREN og AFFALD mm (IT)
Frederik, Magnus og Villiam S: NATUR, DYR, KLIMA mm (IT)
Isabella og Maja: DYR, NATUR og KLIMA (IT)
Joanna og Sille: PLAKAT OM KLIMA
Karoline og Laura: DYR (PAPIR) (perfekt skrevet og fremført emne: øgler, larver og farlige havdyr 3-2-2020)
Mathias, William H og Mike: HVIRVELLØSE DYR og HVIRVELDYR (IT)
Sara og Olivor N: Trylleshow (særdeles veloplagte og dygtige tryllekunstnere og knap så perfekt publikum! UGE 5)

UGE 5 2020

Det er en kæmpe succes, at elever har deres egne robotter med så vi gentager det mandag 27-1-2020:
På mandag starter vi med at se alle de robotter, biler, LEGO-teknikmodeller osv. I gerne vil vise frem. HUSK LIGE: I har selv ansvaret for jeres modeller, og de må ikke kunne flyve (en anden gang laver vi en dronedag:-). Elever der ikke selv har noget at vise, får selvfølgelig igen lov til at styre en robot med Anettes helt nye iPhone (11).

Derudover vil vi lige snakke om og se små ting i stor format. Olivor har givet inspiration til at introducere brugen af stereoluppen.

Billedresultat for stereolup
EN STEREOLUP FORSTØRRE TYPISK 10 – 30 GANGE

Til sidst skal vi sammen planlægge projektfremlæggelserne osv.


Mandag 20-1-2020: HUSK Vi har LEGO-boost robotter (frivilligt) med og viser dem frem i begyndelsen af timerne.

Vi starter året med at se på hvirvelløse dyr og hvirveldyr.
LÆRINGSMÅL:
eleverne ved hvad begreberne RÆKKER, KLASSER og ART dækker over
eleverne kan få præsenteret et dyr og derefter placerer det i en af de overordnede grupper: hvirveldyr eller hvirvelløst dyr

Vi starter typisk timerne med en kort gennemgang af teoretiske emner og derefter arbejder eleverne med forskellige projekter i grupper:

Alfred og Rasmus: PLAKAT OM STEN (spændende fremlæggelse 3-2-2020)
Anders, Victor og Michael: FORURENING (IT) (faglig flot fremlæggelse 3-2-2020)
Anne og Ingeborg: KLIMA OG VEJR (IT) (imponerende indhold og fremlæggelse 3-2-2020)
Diana og Ronja: MILJØ (IT) (innovativ og gennemtænkt fremlæggelse 3-2-2020)
Frederik og William SL: NATUREN og AFFALD mm (IT)
Frederik, Magnus og Villiam S: NATUR, DYR, KLIMA mm (IT)
Isabella og Maja: DYR, NATUR og KLIMA (IT)
Joanna og Sille: PLAKAT OM KLIMA
Karoline og Laura: DYR (PAPIR) (perfekt skrevet og fremført emne: øgler, larver og farlige havdyr 3-2-2020)
Mathias, William H og Mike: HVIRVELLØSE DYR og HVIRVELDYR (IT)
Sara og Olivor N: Trylleshow (særdeles veloplagte og dygtige tryllekunstnere og knap så perfekt publikum! UGE 5)
Oliver Pharsen fraværende

 


UGE 44 – 47 EMNET er ELEKTRICITET.
Ved hjælp af virtuelle laboratorier (Internettet) og forsøg i fysik/kemi lærer eleverne at lave forskellige kredsløb og får indblik i de internationale symboler for komponenter indenfor både elektricitet og elektronik.

CANADAs NATUR
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=021811142000

FREMTIDENS FLY
https://hval.dk/mitCFU/Samling.aspx?mode=2&search=titel:S%c3%a5dan+designer+vi+fremtiden&page=1

GULDREGN
https://hval.dk/mitcfu/film/?faust=CFUFILM1071415

LINK TIL ENERGIFORSØG
LINK TIL FARADAYs FORSØG
LINK TIL BYG ET KREDSLØB

Torsdag 14-11-2019
Vi så ikke Ørsted filmen i mandags. Det gør vi en anden gang. Idag laver pigerne først computerforsøg og drengene laver først rigtige forsøg i fysik-kemi. Når halvdelen af timen er gået kommer drengene ned til computerne og pigerne laver rigtige forøg.

Mandag 11-11-2019 skal vi se mere til Kvante Karina. Desuden skal vi lige huske at høre om PostRobotski og dens “resultater”.
Vi skal også lære HC Ørsted at kende: DR FILM og måske hilse på Michael Faraday

Torsdag 7-11-2019 lærte vi Kvante Karina at kende. Desuden så vi en film om en hjemmelavet cykelmotor.

Mandag 4-11-2019 fik alle udleveret to kredsløb, som de fleste nåede at bygge i det virtuelle laboratorium. Desuden nåede de fleste at bygge de forskellige rigtige kredsløb i fysik-kemi lokalet. Rigtig flot af jer alle sammen:-)

Torsdag 31-10-2019 havde vi besøg af Vandel-eleverne. Vi lavede derfor forsøget fra 28-10-2019 og viste dem alle udstillingen med LEGO-modellerne og alle de andre ting.

Mandag 28-10-2019
FÆLLESFORSØG: Victors blyantsstift blev varmet op til ca. 2000 grader C. Det er altid imponerende at se carbon på den måde!
Derefter flere fællesforsøg hvorefter pigerne byggede forskellige kredsløb (i virkeligheden) mens drengene først legede (udenfor) og så fik lidt teori. På torsdag er det drengenes tur til at bygge kredsløb.
Jeg er altså imponeret over elevernes tilgang til emnerne: de er interesserede, de er arbejdsivrige og de er alle videbegærlige. Nu håber jeg så også, at de får læring ud af det:-)


UGE 43  Håber I har haft en god ferie 🙂
Mandag 21-10-2019
Alle har arbejdet med udstillingen som vi nu  kun mangler nogle detaljer med. Det når vi på torsdag. desuden skal vi huske at “Slides-grupperne” også lige skal fremlægge / læse op.

UGE 42 EFTERÅRSFERIE

UGE 41

Mandag 7-10-2019
Det var helt fantastisk at opleve, hvor hurtigt I lærte at bruge det program, som de 3 friske undervisere fra 5. klasse lærte jer torsdag morgen den 4-10. Det fortsætter I med at afprøve: det er meningen, I skal lave et kredsløb, der virker uden en “flammende kortslutning”.
BYG ET KREDSLØB
Vi andre er I fysik-kemi, hvor jeg efterhånden får lavet en lille video med alle grupperne og deres velfungerende modeller. På torsdag den 10-10-2019 skal vi alle hjælpe hinanden med at opbygge udstillingen i biblioteket – efter nærmere anvisninger fra Helle. Det bliver spændende!
Når vi er færdige med det her LEGOMODEL / UDSTILLINGSPROJEKT, skal vi arbejde målrettet med lidt elektronik i virkeligheden. Det vender vi tilbage til efter efterårsferien.

UGE 40

Torsdag er sidste dag med modeller til udstillingen!
Hvis I ikke arbejder med modeller i fysik-kemi skal I gå på denne side og lege elektriker: BYG ET KREDSLØB

Husk vi starter I jeres klasselokale med at høre fortællingen om to herlige mammutters oplevelser. Det bliver så spændende!
Derefter skal LEGOGRUPPEN i hold optages på video med deres model/modeller til udstillingen.
Det kan godt komme til at tage lidt tid, derfor håber jeg på, at alle har forståelse for, at jeg kun kan være et sted ad gangen:-D

UGE 39
Mandag 23-9-2019 fik pigerne lavet et herbarium til udstillingen, andre fik lavet skilte, forfatterholdet fik “udgivet” deres fantastiske mammutfortælling og LEGO-folkene arbejdede målrettet med modellerne. For at få lidt (skjult) læring ind over, har vi opstillet en rampe til forsøg med design, fart og længder. Vi fortsætter denne læringsproces på torsdag den 26-9-2019.

UGE 36-37-38

Inspirationsmodeller designet af Michael Ramsing 3-4. klasse. Michael er en stor inspirationskilde for både elever og underviser og har et meget stort kendskab til modelbyggeri. Modellen her viser et kodet pengeskab med automatisk pengepåfyldning. Vi forsøger nu at indkøbe “LEGOBOOST” til skolen, fordi Michael anbefaler det.

Torsdag 19-9-2019
I mandags blev der virkelig arbejdet med modeller, og der er mindst 7 færdige til udstillingen. Det tyder også på de andre grupper har fået lavet forskellige projekter som kan indgå i en udstilling. Alle jer der er i fysik-kemi arbejder helt uden pauser, det er virkelig sejt. Og så må jeg igen rose jer for jeres oprydningsevner. Det er skønt at se. Vi nåede ikke de planlagte forsøg, dem laver vi da bare en anden gang. Vi skal idag have aftalt det videre forløb og forventninger til udstillingen, det gælder både legogrupperne og de andre grupper. Pigerne med de pressede blade skal have dem sat flot op.

Mandag 16-9-2019
I jeres klasselokale snakker vi lige om, hvor langt I er kommet med legomodellerne osv. Derefter begynder vi at planlægge, hvad der så skal ske. I fysisk-kemi lokalet vises 2 forsøg: iltens betydning for en forbrænding (Ilt og nitrogen i atm (56)) og lidt mere om indikatorer (“Mørkeblå”).

Torsdag 12-9-2019
Legoholdene har arbejdet videre med modellerne. Nogle af pigerne ville gerne presse blade, så de er gået i gang med at opbygge et herbarium:-)
På mandag skal vi lige lave status over projekterne.

Mandag 9-9-2019
Timerne startede med at introducere begreberne SYRE og BASE samt hvordan, disse stoffer kan påvises. Det betyder, at eleverne har kendskab til indikatorer. Med udgangspunkt i lidt forskellige forsøg blev hhv. syre og base påvist. Desuden blev der “tryllet” med farver i væsketyperne.

Eleverne deles i 2 hold efter interesse: se navnene her: LEGO-modeller og DYR. Vi vil koble de 2 gruppers arbejde sammen til en lille udstilling. Julia har fået den supergode idé at lave skilte til udstillingen. Hvis en elev er på ferie eller lignende kan eleven frivilligt tegne dyr eller lign. til den kommende udstilling.


UGE 35
Alle elever har fået et hæfte til natur og teknologi og har tegnet “Mammutter” samt dekoreret forsiden.
Vi har set filmen “I mammuttens spor” fra National Geographic Channel og fortsætter med at snakke spændende dyr ud fra Williams fantastiske bog:

 


UGE 34
Foruden navnetræning spillede eleverne “selvkontrolfodbold” og vi påbegyndte “MAMMUT” projektet


UGE 33
det var skønt at møde jer alle sammen:-)
Jeg er overrasket over, at I allerede ved så meget, men jeg håber alligevel, at jeg kan være med til, at I får lært meget mere!

I fik udleveret en oversigt over naturfagene. Den kigger vi lidt nærmere på i næste time.